198. Kas ir mūsu Pestītāja paaugstināšana?


Nebīsties un nebaiļojies

Par to jūs līksmojaties, šobrīd vēl nedaudz ciezdami, ja tā vajag, dažādos pārbaudījumos, lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz cildenāka par iznīcīgā zelta pārbaudi ugunī, parādītu, ka jūs esat teicami, slavējami un godājami dienā, kad atklāsies Jēzus Kristus.(1.Pēt.1:6-7)

Nebīsties un nebaiļojies


Zelts tiek šķīstīts ugunī. Tā ir samērā “skarba” procedūra. Var šķist neparasti, ka vērtīgais metāls ir jāpakļauj tik nopietnai apstrādei, tomēr, lai zelts kļūtu pilnīgi tīrs, tas ir absolūti nepieciešams.

Ar saviem vārdiem Pēteris aicina mūs uz pārdomām, jo arī mūsu ticība tiek pakļauta smagiem pārbaudījumiem. Ticība ir daudz vērtīgāka par zeltu, tomēr arī tai ir jātiek pārbaudītai un šķīstītai. Kad Jēzus atgriezīsies Savā godībā, šķīstītā un pārbaudītā ticība Viņa vārda dēļ tiks pagodināta.

Lasot apustuļa Pētera vārdus, jūtam, ka viņš runā no savas pieredzes. Ticība top šķīstīta un stiprināta pārbaudījumos.

Savu pirmo vēstuli Pēteris rakstīja ticīgajiem, kas sava kristieša vārda dēļ bija nonākuši grūtībās. Šī vēstule ir kā mierinājums visu laiku ticīgajiem, tomēr īpaši noderīga tā ir brīžos, kad kristieši jūt pasaules naidu un nicinājumu.

Arī mums nav sveši nelieli ticības pārbaudījumi. Daudziem savas kristīgās pārliecības dēļ pasaulē ir smagi jācieš. Diemžēl mūsu zemē šos pārbaudījumus visskarbāk izjūt bērni un jaunieši. Tāda ir situācija šodien, un varam nojaust, ka ar laiku tā nekļūs labāka.

Bet neatkarīgi no tā, vai pārbaudījumi ir viegli vai grūti, viena lieta ir pilnīgi skaidra – pārbaudījumu mērķis ir šķīstīt ticību. Dievs gan pieļauj Savu bērnu ciešanas ticības dēļ, tomēr Tā Kunga roka viņus arvien vada.

Domā par zeltu, kas ugunī šķīstīts! Tāpat tiek pārbaudīta un stiprināta arī ticība.

Tādēļ nezaudēsim drosmi!

  Es Dieva rokās gribu būt, It cieši pie Tā ķerties!
  Kaut dzīves bēdas sirds man jūt, Tur varu vienmēr tverties.
  Kaut sabrūk visa pasaule, Tam pasargāta dvēsele,
  Kas drošs pie Viņa turas.

  Viņš stipra klints, drošs patvērums Tiem, kas ir paļāvīgi,
  Jo Viņa vārds un solījums Mūs sargā brīnišķīgi.
  Nu mana sirds top priecīga, Dievs Kungs pats mīļi aicina.
  Kam zūdīties un bīties!

Birkas:Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.