240. Vai katrs ticīgais var būt pilnīgi drošs par savu grēku piedošanu?


Dievs jūs šķīstī

Te redzamajā sienas gleznojumā no ēģiptiešu kapenēm attēlots, kā metāllējēji ar uguns palīdzību attīra zeltu. Freskas augšējā daļā redzams, ka divi strādnieki zelta tīģeli uzmanīgi ieliek kvēlojošās oglēs. Zemāk parādīts, ka metālkausētāji uzkurina uguni īpaši karstu, pievadot tai gaisu ar plēšām, kuras min ar kājām.

Dievs jūs šķīstī


Zelta attīrīšanas procesā mēs varam saskatīt analoģiju ar mūsu ciešanu jēgu un nozīmi. Dievs vēlas, lai jūsu zinātu, ka jūsu ticība ir daudz vērtīgāka par zeltu (1. Pēt. 1:7). Un ciešanas ir līdzeklis, ar ko Viņš jūsu ticību dara tīrāku un stiprāku.

DIEVS MĪLESTĪBAS DĒĻ PIEĻAUJ JŪSU CIEŠANAS

Lai arī jums tas varētu šķist dīvaini, Bībelē ir skaidri teikts, ka dažkārt Dievs pieļauj Viņam uzticīgo cilvēku ciešanas un nenovērš tās. Tā, piemēram, godīgajam un dievbijīgajam Ījabam bija jācieš tāpēc, ka Dievs nepārprotami deva atļauju velnam Ījabu visādi mocīt (Īj. 1:12; 2:6). Tāpat arī Jēkabs runā par ticības pārbaudījumiem kā par labām un pilnīgām dāvanām, kas nāk no Dieva (Jēk. 1:3, 17). Šīs Rakstu vietas rāda, ka ciešanas ne vienmēr ir ļaunuma rezultāts, bet gan pats Dievs dažkārt pieļauj, ka cilvēks tiek likts ciešanu un pārbaudījumu ugunī, tāpat kā dārgais zelts, ko strādnieki uzmanīgi liek kausējamā krāsnī.

JŪSU TICĪBA, LĪDZĪGI ZELTAM, CIEŠANU UGUNĪ NORŪDĀS UN TOP SKAIDRĀKA

Apustulis Pēteris pirmajā vēstulē izmanto salīdzinājumu ar zelta pārbaudīšanu, lai sniegtu mierinājumu kristiešiem, kuri piedzīvo ciešanas. Dievs caur Pēteri vēlas šiem kristiešiem atgādināt, ka viņi necieš Dieva sodu par saviem grēkiem. Jēzus Kristus jau ir izcietis visu Dieva dusmu un soda smagumu ar Savu nāvi pie krusta. Dievs vēlas, lai kristieši zinātu, un lai zinātu arī jūs, ka ar jūsu ciešanām Viņš dara jūsu ticību stiprāku un skaidrāku.

Lai Dieva vārds kļūst par jūsu spēka avotu! „Tad jūs līksmosities, tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskumdināti dažādos pārbaudījumos, lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts, kas ugunīs tiek pārbaudīts, izrādītos teicama, slavējama un godājama, kad Jēzus Kristus parādīsies” (1. Pēt. 1:6–7).

Komentārā par šo Rakstu vietu Mārtiņš Luters norāda uz galveno ciešanu nozīmi, proti, tās māca mūs „turēties vienīgi pie Dieva vārda”.

Kad jūsu ciešat, atcerieties, ka uguns nemazina zeltu, bet gan dara to tīru un spožu, attīrot no visiem piemaisījumiem. Tāpat arī Dievs uzliek krustu ikvienam kristietim, lai to šķīstītu, un lai viņa ticība būtu un paliktu šķīsta, kā šķīsts ir Dieva vārds. Tādējādi mūsu mīlošais Tēvs vada mūs, lai mēs turētos vienīgi pie Dieva vārda un nepaļautos ne uz ko citu.

dz31.jpg

JO KARSTĀKA UGUNS, JO TĪRĀKS ZELTS (UN TICĪBA)

Pārdomājot, ko savā mūžā esat piedzīvojis, jums, iespējams, atmiņā atausīs brīži, kad jūsu vai jums tuvu cilvēku ciešanas bijušas īpaši smagas. Tos atceroties, iedomājiet arī par šo attēlu – zelta attīrīšanas uguns kļūst īpaši karsta, kad metālkausētāji uzpūš liesmas ar kājminamajām plēšām. Bet tieši pateicoties lielajam karstumam no zelta tiek atdalīti visi sārņi, kā rezultātā pieaug zelta stiprība un vērtība. Pamatota Dieva visvarenajā vārdā, šī analoģija palīdzēs jums saprast, kāpēc Dievs pieļauj ciešanas. Ar ciešanām Viņš stiprina un dara tīrāku Savu lielo dāvanu – jūsu ticību, lai jūs vēl noteiktāk paļautos uz Dieva vārdu un Viņa apsolījumiem. „Jūsu.. ticība.. ir daudz vērtīgāka nekā.. zelts” (1. Pēt. 1:7). Un ciešanas tikai palielina tās vērtību. Tāpēc jūs varat teikt līdz ar Ījabu: „Ja Viņš mani pārbaudītu, es tiktu atrasts zeltam līdzīgs” (Īj. 23:10).

    Paldies Tev, Debesu Tēvs, ka viss, ko Tu esi darījis, nāk man par labu un par svētību (Rom. 8:28), arī manas ciešanas. Āmen.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.