78. Ko Dievs pieprasa no mums ar piekto bausli?


Pārbaudīs sāls kvalitāti

Jūs esat zemes sāls; bet, ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā neder vairs nekam, kā vien ārā izmetama un ļaudīm saminama. [Mt.5:13]

Pārbaudīs sāls kvalitāti


Sāls ēdienā rada izmaiņas, padarot to atšķirīgu.

Kristieši spēj ietekmēt pasauli tikai tad, ja viņi no tās atšķiras. Ar sāli aizdarināts ēdiens atšķiras no ēdiena, kuram sāls nav pielikta. Kristiešu rīcība atšķiras no neticīgu cilvēku rīcības, ja viņi paši ir atšķirīgi.

Kristietim ir citāds dzīves mērķis, jo īsto prieku un laimi viņš meklē nākamajā pasaulē. Šīszemes dzīve viņam ir gaidīšanas laiks. Kristietis ir pateicīgs Dievam par visu labo, ko šajā pasaulē saņēmis, taču viņa galamērķis ir pie Dieva – Debesu mājās.

Arī kristieša dzīves ideāli atšķiras no pasaules ideāliem – kristiešu lielākais un augstākais ideāls ir Kristus. Ticīgais vadās pēc Kristus prāta. Viņa lielākās rūpes ir neapbēdināt savu Kungu un Glābēju.

Kristietis citādi izmanto arī savu laiku. Viņš daudz lasa un klausās Dieva vārdu, jo nespēj bez tā dzīvot. Bībele brīdina no pasaules draudzības, lai nekļūstam par Dieva ienaidniekiem [Jēk.4:4], tāpēc kristiešiem patīk atšķirīga sabiedrība un tiem ir labs prāts uz šīs zemes svētajiem [Ps.l6:3].

Sāls ir svarīga. Senos laikos tā bija ļoti dārga prece, un ikviens, kam bija lieli sāls krājumi, bija priviliģētā stāvoklī. Ir ievērības cienīgi, ka Jēzus kristiešus sauc par zemes sāli, jo sāls ir neaizstājama.

Tādēļ sāls nedrīkst zaudēt spēku! Diemžēl tā mēdz notikt, ja sāls kļūs netīrs vai gadās piemaisījumi, kas padara to vāju un nederīgu. Tas ir būtisks atgādinājums ikvienam Dieva bērnam!

“Jūsu runa lai aizvien ir tīkama, ar sāli sālīta, lai jūs zinātu, kā ikvienam atbildēt” [Kol.4:6].

Birkas: , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.