327. Sludināšanas amata pildītāji ...Kā lai tos vēl nosauc?


LELB uzņēmuma filiāles

Pašreiz spēkā esošajā Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas (turpmāk – LELB) Satversmē ir lietots šāds termins:

Draudze – LELB vietējā struktūrvienība, kas savā teritorijā manifestē LELB klātbūtni un īsteno tās misiju.

Neder kā definīcija.

  • LELB vietējā struktūrvienība – apzīmējums, kas būtu piemērots kādam uzņēmumam vai valsts iestādei, bet skan “nebaznīciski” attiecībā uz draudzi.
  • savā teritorijā – nav skaidrs, kas ir draudzes teritorija. Pagalms? Zemes īpašumi? Kāda administratīva teritorija? Ko lai saka par lielo pilsētu draudzēm?

  • manifestē LELB klātbūtni – neskaidrs un pretenciozs teoloģiski absurds izteikums, kas pats būtu jāskaidro, tādēļ neder kā skaidrojums. Izklausās it kā LELB konkurētu ar Kristu, kura klātbūtne draudzei ir Rakstos apsolīta.

Iesaku izteikt šādā redakcijā: “Draudze – valsts likumdošanā noteiktajā kārtībā reģistrēta LELB piederīga ticīgo kopa, kas pulcējas ap Dieva Vārdu un sakramentiem.”

[Pārpublicēts no LELB Satversmes komisijas arhīva]

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.