158. Kādi ir labie eņģeļi?


Pastāv drošs mūžīgi

Svētīgi tie, kas ir nenoziedzīgi savos ceļos, kas staigā pēc Tā Kunga baušļiem! Svētīgi tie, kas sargā Viņa liecības, kas Viņu meklē no visas sirds, kas nedara netaisnību, bet staigā Viņa ceļos! [Ps.119:1-3]

Pastāv drošs mūžīgi

Es uzskatu par labākajiem sludinātājiem tos, kuri vienkāršos un jaunos ļaudis māca viegli uztverami un vienkārši, bez izpušķojumiem un paplašinājumiem. Kristus mācīja cilvēkus ar skaidrām un vienkāršām līdzībām. Un labākie klausītāji ir tie, kas labprāt dzird un tic Dieva Vārdu vienkārši un skaidri. Lai gan viņi arī ir vāji ticībā, tomēr tik ilgi, kamēr viņi nešaubās par mācību, viņiem var palīdzēt. Dievs var un grib panest nespēku, ja vien mēs to atzīstam un lūdzam Dievam žēlastību un nožēlojam grēkus.

Mums cītīgi jāņem vērā Dieva Vārda spēks, nevis jāuzlūko to nicinot, jo Dievs vēlas darboties ar mums izmantojot to kā darbarīku, un grib strādāt mūsos caur šo līdzekli. Agrīnie tēvi pareizi saka, ka mums nav jālūkojas uz personu, kas kristī vai pārvalda (Altāra) Sakramentu, bet mums jāraugās uz Dieva Vārdu.

Dievs sev izvēlas sirdis, kam atklāt savu Vārdu, un izvēlas arī mutes, kas viņiem to runās. Viņš arī Vārdu saglabā un uztur, nevis ar zobenu, bet ar savu dievišķo spēku.

Dieva Vārds ir liesmojošs vairogs. Tas ir īstāks un tīrāks par ugunī pārbaudītu zeltu. Tā kā zelts ugunī nezaudē savu saturu, bet iztur un pārvar visu uguns un liesmu dedzinošo kvēli, tāpat viņš, kurš tic Dieva Vārdam, pārvar visu, un pastāv drošs mūžīgi visās likstās.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.