280. Ko mēs lūdzam Svētās Lūgšanas piektajā lūgumā?


Uzvara kaujā ar Dieva palīdzību

Un šinī kaujā jums pašiem nebūs jākaujas: esiet tikai klāt, ieņemiet vietas un vērojiet, kā Tas Kungs jūs, Jūda, un tevi, Jeruzāleme, izglābs! [2.Lku.20:17]


Pasaules vēsturē ne reizi vien karaspēki devušies cīņā ar kaujas saucienu: “Dievs ar mums!” Tomēr šie vārdi ne vienmēr bijuši pamatoti. Cilvēki gan paziņo, ka Dievs ir ar viņiem, taču bieži vien maldās.

Šodien lasītajā Bībeles tekstā redzam citu situāciju. Pats Dievs apliecina, ka vēlas būt kopā ar Savas tautas karapulku. Ir daudz labāk, ja Dievs mums sola Savu klātbūtni, nevis mēs izsakām tukšus apgalvojumus.

Tas Kungs teica: jums tikai jābūt klāt, jāieņem vietas un jāpaliek mierā. Kādā angļu tulkojumā šie Bībeles vārdi skan apmēram šādi: “Ieņemiet savas vietas un pozīcijas!”

Dieva tautas ieņemtā vieta un pozīcijas nebūt nav nesvarīgas. Tas Kungs brīdina no nepareizas un aplamas nostājas.

Garīgā ziņā mēs to varam izteikt pavisam vienkāršos vārdos: Dieva tautai ir jāstāv uz bibliska pamata. Proti, mūsu autoritāte un stingrais pamats, mūsu ceļvedis un mierinājums ir Dieva vārds. Mūsu mēraukla ir Dieva Bauslība un tās priekšraksti.

Pasaule aplami iedomājas, ka ir gudrāka par Dievu. Tā sauktie reliģiozie ļaudis staigā pa ceļiem, ko Dievs ir aizliedzis, un pilda uzdevumus, ko Dievs nav pavēlējis.

Bet mūsu īstā gaisma un patvērums ir Dieva Evaņģēlijs. Svētie Raksti māca, ka Jēzus ir mūsu vienīgais Glābējs, kas ir uzņēmies sodu par mūsu grēkiem. Viņš ir mūsu taisnība Dieva troņa priekšā.

Pasaule apmāna sevi ar neīstu, viltus mierinājumu. Reliģiozi un neatgriezti cilvēki iedomājas, ka Dieva soģa krēsla priekšā viņu pašu taisnība būs pietiekami laba. Viņi atrod patvērumu cilvēku kopās un grupās, kas māca pseidoreliģiskas idejas un praksi, nevis ļēzus pilnīgo un pabeigto glābšanas darbu.

Ieņemiet savas vietas, proti – vietas, ko jums norādījis Dieva vārds. Kad Dieva vārds ir kļuvis par mūsu vadoni un Dieva Jērs par mūsu mierinājumu dzīvē un nāvē, mēs zinām, ka par mums cīnīsies pats Kungs un beigu baigās mēs svinēsim uzvaru.

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.