22. Ko Dievs pieprasa no mums pirmajā bauslī?


8 Bibeles vietas par vecāku un bērnu attiecībām

Svēto Rakstu pētnieki no Amerikas Bībeles biedrības ir noskaidrojuši astoņas vietas no Vecās un Jaunās Derības par vecāku un bērnu attiecībām.

Bībele par vecāku un bērnu attiecībām

Piedāvājam iepazīties ar tām un ļaut Dieva Vārdam pašam sniegt visprecīzāko ieskatu bibliskai mijiedarbībai ģimenē.

Bībeles vietas bērniem:

 • 2. Mozus grāmatas 20. nodaļas 12. pants:

  Godā savu tēvu un māti, lai tavas dienas būtu ilgas tajā zemē, ko Kungs, tavs Dievs, tev dod.

 • Pāvila vēstules efesiešiem 6. nodaļas 1. pants:

  Bērni, esiet paklausīgi saviem vecākiem Kungā, jo tas ir taisni.

 • Salamana pamācību 1. nodaļas 8. un 9. pants:

  Ieklausies, dēls, sava tēva pamācībās, neatmet, ko māte tev māca, tas jauks vainags tavai galvai un rota tavam kaklam!

Bībeles vietas vecākiem:

 • Salamana pamācību 22. nodaļas 6. pants:

  Uzved puisēnu uz viņa ceļa – pat vecs kļuvis, no tā nenoklīdīs.

 • Pāvila vēstules kolosiešiem 3. nodaļas 21. pants:

  Jūs, tēvi, netramdiet savus bērnus, lai tie nekļūst pārāk bikli.

 • Pāvila vēstules efesiešiem 6. nodaļas 4. pants:

  Jūs, tēvi, netramdiet savus bērnus, bet audziniet viņus ar Kunga doto audzināšanu un pamācību.

Bībeles vietas vecākiem un bērniem:

 • Mateja evaņģēlija 7. nodaļas 11. pants:

  Ja nu jūs, ļauni būdami, saviem bērniem dodat labas dāvanas, cik daudz vairāk laba jūsu debesu Tēvs dos tiem, kas viņu lūdz.

 • Pētera 1. vēstules 4. nodaļas 8. pants:

  Vispirms esiet pastāvīgi mīlestībā cits pret citu, jo mīlestība apklāj daudzus grēkus!

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.