34. Kad ir atļauts zvērēt un tas arī jādara?


Pravieša liktenis

Bet tas vēstnesis, kas bija gājis aicināt Mihu, viņam stāstīja, sacīdams: “Redzi, pravieši sludina vienā mutē labu ķēniņam, un es lūdzu, lai tavi vārdi būtu līdzīgi, un sludini arī tu labu!” Bet Miha atbildēja: “Tik tiešām, ka Tas Kungs dzīvo! Tikai to, ko mans Dievs man sacīs, es runāšu!” [2.Lku.18:12-13]

Pravieša liktenis


Tā Kunga īstie pravieši nereti bija spiesti sludināt to, ko tauta nevēlējās dzirdēt. Pār neatgriezīgiem cilvēkiem viņi pasludināja Dieva spriedumu un sodu, paštaisnos un pašapmierinātos aicināja uz nopietnu atgriešanos. Un, protams, pravieši runāja arī par Dieva Jēru, kas nes pasaules grēkus. Tomēr ļoti bieži viņi to sludināja cilvēkiem, kuri uzskatīja, ka viņiem glābējs nav vajadzīgs.

Būt vientuļam un nesaprastam – tāds ir pravieša liktenis.

Kā lasījām, tāds liktenis bija lemts arī pravietim Miham, Jimlas dēlam. Jāatzīst, ka situācija toreiz bija divdomīga. Ķēniņš bija nodomājis doties karā, un pie viņa rindā stāvēja apmēram četri simti vadošo praviešu. Visi kā viens viņi uzvaru paredzēja ķēniņam, – jo tā esot teicis pats Kungs.

Pret savu gribu un nelabprāt šo jautājumu ķēniņš uzdeva arī pravietim Miham. Un mēs lasījām, ko ķēniņa vēstneši Miham teica: esi tik labs un saki to pašu, ko sacījuši pārējie pravieši. Raugies, lai tavi vārdi saskanētu ar viņējiem. Saki, lai ķēniņš droši dodas karā, jo to viņš vēlas dzirdēt!

Mūsu Kunga Jēzus Kristus īstie liecinieki arī šodien nereti atrodas līdzīgā situācijā. Tā arvien ir bijis visos laikos, ka reliģiozais pūlis labprāt uzklausa vienīgi ausīm tīkamas ziņas.

Svētā Bauslība pasaulei šķiet pārāk skarba, tādēļ tā labprātāk uzklausa tos, kas apgalvo, ka Dieva baušļi nav jāuztver tik nopietni. Piemēram, Bībele runā par laulību kā vienīgo vīrieša un sievietes kopdzīves veidu, tomēr arvien uzrodas citi padomdevēji, kuru skaidrojumi neticīgajai pasaulei šķiet tīkamāki. Un tā ir daudzos jautājumos.

Kristus krusta Evaņģēliju pasaule uzskata par pārāk šauru ceļu. Pasaule nevēlas ticēt un pieņemt, ka pestīšana ir vienīgi Kristū. Tai labpatīk domāt, ka ikviens var tikt glābts pats savā ticībā. Daļa cilvēku šo uzskatu piedēvē Bībeles mācībai, taču tā nav taisnība. Bībele māca, ka vienīgais glābšanas ceļš ir Jēzus [Ap.d.4:12].

Dieva bērni ir pakļauti smagam spiedienam. Viltus praviešu vārdi pilnībā saskan ar pasaules domām un spriedumiem.

Taču tev, kristieti, viņos nav jāklausās! Turies pie Dieva vārda! Apliecini Dieva vārdu neatkarīgi no tā, ko par to domā citi.

Birkas: , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.