168. Kādēļ Dievs tev dara visu labu?


Kristības apslēptais spēks

Pēdējās dienās velns, atriebības pilns, meklēs postīt Kristus sekotājus, izmantojot “viltus kristus un viltus praviešus.. lai pieviltu, ja iespējams, arī izredzētos” (Mt.24:24). Viņš uzbruks veselīgajai Bībeles mācībai un sēs šaubas par to mācību, ko Kristus ir sludinājis un uzticējis turēt saviem mācekļiem (Mt.28:19–20; Jņ.8:31; 2.Tim.1:13–14).

Kristības apslēptais spēks


Piemērs tam, kādas šaubas velnam patīk sēt mūsos, ir sātaniskā ideja, ka Kristība ir tikai baznīcas tradīcija, kas nespēj glābt. Ar šiem meliem Sātans velti nopūlas iznīcināt jums dotos Dieva dārgos apsolījumus. Uzbrūkot Kristībā dotajam Dieva pestīšanas apsolījumam, velns čukst ausī: “Tā kā kristījamajā personā nav manāmas nekādas tūlītējas izmaiņas, tad Kristībai arī nav nekāda spēka. Nokristītais neizjūt nekādas pārmaiņas, izskatās tieši tāpat kā iepriekš un pat turpina grēkot! Tātad Kristība nav nekas vairāk kā vien tradīcija vai baznīcas ceremonija, jo nav nekādu saprātīgu un acīmredzamu pierādījumu tam, ka Kristība kaut ko dod.”

SĀTANA MELI IR ATMASKOTI

Šeit attēlotā pasludināšanas aina atmasko velna melus. Eņģelis ir ieradies pie Marijas, lai pasludinātu, ka viņa dzemdēs Pestītāju. Un, lai gan Marija izskatījās tāpat kā iepriekš un neko nejuta sevī notiekam, jaunās dzīvības sēkla bija iesēta un sāka augt. Gluži tāpat arī tad, kad bērns vai pieaugušais tiek kristīts “Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā” (Mt.28:19), Dieva vārda sēkla ir iedēstīta (1.Pēt.1:23). Jaunā dzīvība ir aizsākusies.

Tam nav nekādas nozīmes, ka jaunkristītais izskatās un jūtas tāpat kā iepriekš. Tāpat kā sievietei stāvoklī uzreiz neko nevar manīt, bet pēc dažiem mēnešiem tas kļūst redzams, arī Kristū kristītajiem jaunā dzīve Kristū parādās ticības darbos.

Kāpēc gan velns tik nikni uzbrūk Kristības brīnumainajam spēkam? Tas notiek tāpēc, ka Sātans negrib pieļaut, lai jūs tiktu savienoti ar Kristu un Viņa augšāmcelšanos. Sātans rīkojas tāpat kā armijas komandieris, kas cenšas iznīcināt kādu pilsētu, to aplencot, izolējot un nogriežot tai visas dzīvības uzturēšanai nepieciešamās ūdens un pārtikas piegādes. Sātans negrib, lai jūs būtu Kristū, lai jūs Kristībā tiktu savienoti ar jūsu Pestītāja jauno dzīvi un pestīšanu. Ārpus Kristus jūs esat viegli pieejami velna nāvējošajiem triecieniem.

BEIDZ ŠAUBĪTIES .. UN TICI!

Kad runa ir par Dieva skaidrajiem apsolījumiem attiecībā uz Kristību, atceries, ko Jēzus sacīja Tomam: beidz šaubīties un tici (Jņ.20:27)! Nevis apšaubi Dieva pestījošo spēku Kristībā, bet saki tāpat kā Marija, kad eņģelis viņai apsolīja jaunu dzīvību — “lai notiek ar mani pēc Tava vārda” (Lk.1:38). Nevis diskutē par Kristību, bet priecājies par tās pestījošo spēku saskaņā ar Dieva apsolījumu. Lai tava izpratne par tevis paša un tavu bērnu (Ap.d.2:39) kristīšanu Kristū nav cilvēciska prāta apsvērumi, bet saskan ar Dieva vārdu.

Birkas: , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.