273. Kas Svētajā Lūgšanā tiek saukts par "Dieva valstību"?


Pietiekami stipra ticība

Nepieredzējušus kristiešus bieži mēdz nomocīt jautājums: kā var būt drošs, ka ticība ir pietiekami stipra, lai tiktu pestīts?

pietiekami stipra ticība


Gan pestīšana, gan ticība ir Dieva dāvana. Bībelē teikts: “Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana” [Ef.2:8].

Ja ticība būtu kāds jūsu darbs, jūs nekad nevarētu būt pilnīgi pārliecināts, ka tā ir pietiekami stipra, lai jūs izglābtu. Bet ticības dāvana ir Svētā Gara darbs no sākuma līdz galam [Fil.1:6]. “Neviens nevar teikt: Kungs ir Jēzus, – kā. vien Svētajā Garā” [1 Kor.12:3].

Pestīšana ticībā uz Jēzu Kristu ir tikpat droša kā Viņa apsolījums: “Ikviens, kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts” [Rom.10:13].

Jūsu ticības spēku nav iespējams noteikt pēc jūsu izjūtām. Izjūtas nemitīgi mainās, bet Jēzus un Viņa apsolījumi nekad nemainās. Dievs Svētais Gars rada, stiprina un uztur mūsos ticību ar Dieva vārda klausīšanos un mūsu līdzdalību sakramentos – Svētajā Kristībā un Svētajā Vakarēdienā.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.