326. Kas ir sludināšanas amats?


Jēdziena noskaidrošana

Uzmanīgi ielūkojieties to cilvēku sejās, kuri klausās Jēzu. Vai viņi izskatās apmulsuši, satraukti vai neizpratnes pilni? Vai jūs satrauktos, ja Jēzus jums teiktu: “Ja jūs neatgriezīsities no grēkiem, tad jūs.. iesit bojā” (Lk.13:3, 5)? Kāda būtu jūsu reakcija uz Jēzus vārdiem? Vai tas būtu redzams jūsu sejā?

Izlasiet šos jautājumus, lai pārliecinātos, vai jūs saprotat, ko Jēzus no jums prasa.

VAI GRĒKNOŽĒLA IR PIRMAIS SOLIS, KAS CILVĒKAM JĀSPER, LAI IZPATIKTU DIEVAM UN NODIBINĀTU AR VIŅU PERSONĪGAS ATTIECĪBAS?

Neviens nevar pats spert pirmo soli, lai atgrieztos no grēkiem. Atgriešanās no grēkiem ir Dieva dāvana (Ap.d.5:31; 11:18; 2.Tim.2:25). Vienīgi Dievs, nākdams pie jums savā dzīvajā vārdā, var likt jums nožēlot grēkus. Dievs pats visu paveic. “Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc sava labā prāta” (Fil.2:13).

VAI GRĒKNOŽĒLA UN ATGRIEŠANĀS IR VIENREIZĒJS RELIĢISKS AKTS? VAI PĒC TAM, KAD ESAT NOŽĒLOJIS GRĒKUS, JŪS TURPMĀK DZĪVOJAT DIEVAM TĪKAMU DZĪVI?

Nē! Grēki jānožēlo katru dienu. Kā mums ik dienas ir jāēd, lai mēs varētu dzīvot, tāpat mums ir vajadzīgs Dieva vārds, lai mēs spētu atgriezties no grēkiem un garīgi būtu dzīvi. Jēzus aicinājums “atgriezieties no grēkiem” Mk.1:15 burtiski nozīmē procesu, nemitīgu darbību, ko Dievs mūsos izraisa.

VAI IKVIENAM, KURŠ VĒLAS ATGRIEZTIES NO GRĒKIEM, BET ĪSTI NEZINA, KĀ TAS JĀDARA, VAJADZĒTU PAVADĪT LAIKU PĀRDOMĀS, KO ĪSTI DIEVS VĒLAS, LAI CILVĒKS DARĪTU?

Tikai domāšana par atgriešanos vēl nebūt nav Dievam tīkama cilvēka atgriešanās no grēkiem, gluži tāpat no pārdomām par stāda augšanu tas vēl nesāk augt. Tāda atgriešanās no grēkiem, kādu Dievs vēlas, ir paša Dieva dāvana. Tā aizsākas cilvēka sirdī, kad cilvēks dzird Dieva šķīstījošo un dzīvu darošo vārdu (Ps.107:20; Ap.d.11:18; Rom.2:4).

VAI BĪBELĒ PAMATOTA ATGRIEŠANĀS NO GRĒKIEM VIENMĒR NOZĪMĒ ARĪ TICĪBU JĒZUM KRISTUM?

Jā. Tomēr mums vienmēr jāatceras, ka patiesa atgriešanās no grēkiem un ticība ir Dieva dāvana (Ap.d.5:31; 11:18; Ef.2:8; 2.Tim.2:25), un labā vēsts ir tā, ka tur, kur ir atgriešanās, ir arī piedošana, dzīvība un pestīšana.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.