257. Ko mums ir atļauts pielūgt?


Kā var zināt, ka visi grēki ir piedoti un esi glābts?

Mums jāsaprot, ka Jēzus Kristus ir nācis pasaulē, lai samaksātu par visu cilvēku grēkiem. “Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki .. taisnoti ar Viņa asinīm, caur Viņu tiksim izglābti no dusmības.” [Rom.5:8-9]

Kā var zināt. ka visi grēki ir piedoti un esi glābts

Dievs ir pilnībā atbrīvojis mūs no mūsu grēkiem, uzlikdams tos savam Dēlam Jēzum Kristum. Mums nav jāpakustina ne mazais pirkstiņš, lai palīdzētu sevi glābt. “Jo no žēlastības [Dieva mīlestības dāvana] jūs esat pestīti ticībā, un tas [ticība] nav no jums, tā ir Dieva dāvana; ne ar darbiem, lai neviens nelielītos.” [Ef.2:8-9]

Pat mūsu ticība nav mums sasniedzama ar darbiem – tā ir Dieva dāvana! Tad kādēļ mēs šaubāmies? Tādēļ. ka velns cenšas mūs piekrāpt, iegalvojot, ka mēs. iespējams, neesam gana paveikuši kur mums nekas nav jāveic – vai arī, ka Kristus ir miris, bet varbūt ne par mums.

Neļaujieties velna maldiem! Kristus ir miris par visiem: “Tātad. kā viena cilvēka pārkāpuma dēļ [Ādama grēks] pār visiem nākusi pazudināšana, gluži tāpat viena cilvēka taisnības darbs visiem nes taisnošanu uz dzīvību.” [Rom.5:18]

Un, tā kā mums ir cilvēciski grūti pat pieņemt Dieva dāvanu pārliecību par pestīšanu, Dievs ir devis arī savu Svēto Garu, lai mūs mierinātu un iedrošinātu: “Bet mēs esam dabūjuši .. Garu, kas nāk no Dieva, lai saprastu, ko Dievs mums dāvājis.” [1.Kor.2:12]

Raugieties uz Viņa vārdu. lai Gars jums dāvā to pārliecību, ko jūs tā meklējat.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.