297. Kas veic kristību?


Jaunās Derības centrālā vēsts

Tas, ka Dievs ir mīlējis pasauli Jēzū Kristū un to salīdzinājis ar sevi, ir Jaunās Derības centrālā vēsts.

Jaunās Derības centrālā vēsts

Un ar to ir arī pateikts, ka pasaulei ir nepieciešama izlīdzināšanās ar Dievu, taču pati tā nav uz to spējīga.

Pasaules pieņemšana ir dievišķās žēlsirdības brīnums. Tāpēc draudzes attiecības ar pasauli pilnībā nosaka Dieva attiecības ar pasauli. Pastāv mīlestība pret pasauli, kas (mīlestība) ir ienaidā ar Dievu (Jēk.4:4; 1.Jņ.2:15), jo tā savā būtībā rodas no pasaules pašas un nevis no Dieva mīlestības pret pasauli.

Pasaule par sevi, tā, kā tā pati sevi saprot un vēršas pret patiesību – kas ir Dieva mīlestība pret to Jēzū Kristū, un to pat atmet, ir kritusi Dieva tiesai par visiem Kristus naidniekiem. Tā kopā ar draudzi stāv cīņā uz dzīvību un nāvi. Taču tā tomēr ir draudzes būtība un uzdevums, tieši šai pasaulei vēstīt par samierināšanos ar Dievu un tai atklāt Dieva mīlestības patiesību, pret ko tā tik akli vēršas.

Tā arī šī zaudējusī un notiesātā pasaule, un tieši šī pasaule nenorimstoši tiek iesaistīta Kristus darbībā.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.