346. Kāds spēks ir maizē un vīnā - Kristus patiesā miesā un patiesās asinīs?


Šis grēks nav piedodams

Patiesi Es jums saku: visi grēki cilvēku bērniem taps piedoti, arī zaimi, ar ko tie Dievu zaimo. Bet, kas Svēto Garu zaimo, tas nemūžam nedabū piedošanu, bet ir sodāms ar mūžīgu sodību. (Mk.3:28-29)


“Visi grēki cilvēku bērniem taps piedoti,” saka Jēzus. – Visi grēki!

Zemes virsū tiek pastrādāti daudz un dažādi grēki. No visām pusēm cilvēkus ieskauj kārdinājumi. Viņu sirdis ir grēcīgas un ne vienmēr spēj turēties tiem pretī. Saskaņā ar iedzimto dabu cilvēka sirdī mājo ļoti daudz ļauna.

Tomēr Jēzus stāsta, ka arī par zaimošanu cilvēks var saņemt piedošanu. Šie vārdi šķiet neparasti un neticami. Iedomājies – mēs, sīkie cilvēciņi, zaimojam visvareno Dievu, debess un zemes Kungu, un aizvainojam Viņa augsto Majestāti, bet Jēzus saka: arī zaimi taps piedoti!

Šos Jēzus vārdus uztversim nopietni, jo Viņš ir nācis pasaulē, lai uzņemtos sodu par mūsu grēkiem. Nav šaubu, ka Dieva taisnīgās dusmas patiesi ir vērstas pret visiem cilvēku grēkiem un Viņu aizskarošiem zaimiem. Tomēr Evaņģēlijs atklāj, ka Tā Kunga dusmas nav trāpījušas mums, bet mūsu Vietniekam – Dieva Dēlam Jēzum.

Būsim pateicīgi par tik lielu žēlastību un godināsim Viņa svēto vārdu!

Taču šiem vārdiem seko nopietns brīdinājums: jā, arī Dieva piedošanai ir robežas; Viņa palīdzību un piedošanu nesaņems tāds cilvēks, kurš apzināti un stūrgalvīgi pretojas Dieva Garam.

Patiesībā šis brīdinājums nav grūti saprotams. Svētais Gars caur Dieva vārdu pagodina Jēzu (Jņ.16:14). Dieva Gars mums atklāj Jēzu kā Dieva Jēru, kas nes pasaules grēku.

Tāds ir pestīšanas ceļš: Svētais Gars apskaidro Jēzu cilvēku sirdīs tā, ka tie atrod Viņā glābiņu un patvērumu. Jā, mūsu vienīgais pestīšanas ceļš ir Jēzus vārdā un nopelnā.

Tāpēc cilvēks, kas nocietinās pret Svētā Gara liecību par Jēzu, ir grimis visdziļākajā neticībā. Viņa stūrgalvīgā neticība liedz tam grēku piedošanu. Šis grēks nav piedodams, jo savā neticībā cilvēks atsakās nākt pie vienīgā Glābēja Jēzus.

Tātad visu savu grēku piedošanu saņem ikviens, kas atgriežas un tic Jēzum, bet to nesaņem neticība, kas, atsakoties nākt pie Viņa, izrāda pretestību Svētajam Garam.

Būsim allaž pazemīgi Svētā Gara priekšā! Viņš ved mūs pie Dieva Jēra, kas nes pasaules grēku!

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.