219. Kas ir Kristus Draudze jeb Baznīca?


Kā iegūt labas un pareizas attiecības ar Dievu?

“Ja Tu, Kungs, gribi noziegumus pielīdzināt, kas gan, ak, Kungs, lai pastāv? Bet pie Tevis ir piedošana, lai Tevi bīstas.” [Ps.130:3-4]

Kā iegūt labas un pareizas attiecības ar Dievu?


Šos vārdus nepārprotami saka cilvēks, kas iepazinis Dievu. Viņš zina, kas ir pats augstākais un svarīgākais mums visiem, un par to viņš, Gara iedvesmots, raksta.

Galvenais ir labas un pareizas attiecības ar Dievu. “Ja Dievs par mums, kas būs pret mums?” [Rom.8:31]. Iesim tālāk un teiksim: ja Dievs būs pret mani, kas gan mani glābs?

Kā iegūt labas un pareizas attiecības ar Dievu? Mūsu ceļā stāv grēki, kas šķir mūs no svētā Dieva. Mēs paši nespējam izpirkt savus grēkus, taču mūsu labā to ir izdarījis Jēzus, pats nesdams mūsu grēku nastu un sodu [Jes.53].

Tagad Dievs ar Savu vārdu mūs aicina uz atgriešanos un ticību. Ar bargu Bauslību un Savu svēto taisnību Gars pārliecina mūsu sirdis par grēku un neticību. Un tad Dieva Gars ved grēcinieku pie Jēzus un norāda uz Dieva Jēru, kas nes pasaules grēku. To paveic Evaņģēlijs, aicinot un ielūdzot ikvienu, kas grib nākt un smelt dzīvības ūdeni par velti [Atkl.22:17].

Dievs apžēlo ikvienu, kas atgriežas, atzīst savus grēkus un Jēzus nopelna dēļ lūdz žēlastību. Taču bez Dieva piedošanas cilvēks ir pazudis, – lai ko viņš par sevi domātu.

Šis psalms mums māca bīties Dieva. Tikai pie Viņa ir piedošana un bez Viņa piedošanas mums nav cerību.

Vairums cilvēku to visu uztver vieglprātīgi. Viņi paši sev piedod grēkus un iedomājas, ka ar viņiem viss būs kārtībā: es jau neko ļaunu nedomāju. Es jau neesmu ļaunāks par citiem. Neviens taču tik sīki un smalki mani netiesās. – Daudzi sevi mierina ar šādām tukšām atrunām. Tie paši sev piedod grēkus un tic, ka ar to pietiek.

Bet, labāk iepazīstot Dieva domas, cilvēks Viņa priekšā kļūst bijības pilns, jo apzinās, ka grēku piedošanu var dāvāt tikai un vienīgi Tas Kungs.

Dievbijīgs cilvēks savas dienas vada Dieva vārda gaismā un Viņa svētā vaiga priekšā. Kas tic Jēzum, tam ir grēku piedošana, un, kur ir grēku piedošana, tur ir dzīvība un svētība, – teikts katehismā.

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.