284. Kādi mēdz būt pārbaudījumi?


Patiesais kristības mērķis

Jeb vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti Viņa nāvē? Jo mēs līdz ar Viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai, tāpat kā Kristus, Sava Tēva godības spēkā uzcelts no mirušiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē. (Rom.6:3-4)

Patiesais kristības mērķis


Mēs redzam, kādas neticamas lietas notiek Kristībā, kas ir Dieva darbs. Brīnišķīgā veidā Dievs kristāmo savieno ar Kristu un mēs tiekam pagremdēti Viņa nāvē un augšāmcelšanā.

Ja kāds Kristību aplūko tikai kā svinīgu ceremoniju, viņš neko vēl nav sapratis. Bībele māca ko pilnīgi citu.

Kas, ļaudams sevi kristīt un apliecinādams velmi būt kristietis, Kristību uzskata par cilvēka darbu, tam būtu svētīgi iedziļināties šajos Bībeles vārdos. Varbūt tad cilvēks beidzot sapratīs, ka Kristības veicējs ir pats Dievs, kas liek viņam mirt un augšāmcelties līdz ar Kristu, lai būtu vienībā ar Viņu.

Kādēļ Dievs mums ir devis Kristību?

Kristības mērķis ir dot jaunu dzīvi, kas sākas jau tagad. Gluži kā Jēzus ir augšāmcēlies no mirušajiem, tāpat kristītajam ir jādzīvo atjaunota dzīve kopībā ar Jēzu.

Bet mēs arī zinām, ka neviens netiek glābts un nenokļūst debesīs tikai Kristības dēļ. Bez ticības Jēzum un dzīvas kopības ar Viņu Kristībai nav īstā satura un pielietojuma.

Vēstules romiešiem sestās nodaļas galvenā tēma ir svētdarīšanas jaunā dzīve. Viss, kas teikts par Kristības svētību, ir vērsts uz dzīvi kopībā ar Kristu: “Jo mirdams Viņš reiz par visām reizēm nomiris grēkam, bet, dzīvs būdams, Viņš dzīvo Dievam. Tāpat spriediet arī jūs pār sevi, ka esat miruši grēkam, bet Jēzū. Kristū dzīvojat Dievam” (Rom.6:10-11).

  Kunga Jēzus žēlastība,
  Dieva Tēva mīlestība,
  Svētā Gara palīdzība
  Allaž tevi pavada.
  Viņš tev” svētī Kristībā,
  Apģērbj Savā taisnībā.

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.