289. Ko mēs lūdzam Svētās Lūgšanas septītajā lūgumā?


Lugšana pirmos Lieldienas svētkos

Ak, Miera Dievs, Tu, kas esi no mirušajiem izvedis lielo avju Ganu caur mūžīgās derības asinīm, mūsu Kungu Jēzu Kristu, mēs dodam tev mūžīgu slavu, godu un pateicību, ka esi dāvinājis mums savu vismīļo Dēlu. Tā ir vislabākā Debesu dāvana. Viņš mūs ir dārgi atpircis.

Lieldienas svētkos

Tagad, gods Dievam, mēs varam droši skatīties uz Debesīm, jo tur ir mūsu Tēvs, ar kuru Jēzus mūs ir samierinājis. Nu no mūsu sirdīm ir nokritis smags akmens.

Kas vēl apsūdzēs Dieva izredzētos? Kas mūs pazudinās? Vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir augšāmcēlies [Rom.8:33-34] mūsu taisnošans dēļ?

Mums ir pietiekami ar to, ka mūsu Jēzus ir dzīvs. Jo, ja dzīvojam, dzīvojam savam Kungam un, ja mirstam, mirstam savam Kungam. [Rom.14:8]

Ak, Jēzu, kā lai mēs tevi pienācīgi pagodinām par tavu žēlastību, ko Tu mums esi parādījis? Pieņem mūsu sirdis par upuri un dāvanu!

Sirdis, kas grēkus atzīst un nožēlo, sirdis, kas tev uzticas, sirdis, kas tevi mīl, jel nenoraidi! Tās ir mūsu vislabākās dāvanas, ko mēs, nabagi, varam tev pienest.

Mēs tevi, ak Jēzu, nepalaidīsim, ja Tu mūs nesvētīsi. [1.Moz.32.27]

Tu mūsu dēļ esi uzcēlies [no mirušajiem] un savējiem parādījies. Esi pie mums spēcīgs arī šajos svētkos. Mēs meklējam tevi, ak, ļaujies atrasties. Mēs apkampjam tevi ar savām ticības rokām, un turamies pie tavām ciešanām, nāves un augšāmcelšanās.

Ak, Svētais Gars, iepriecini mūsu ticību, uzturi mīlestības uguni, lai neviens neguļ grēka miegā, kad Jēzus ir piecēlies no mirušajiem.

Tā mēs ceļamies šajā svētajā rītā un gaidām tavu svētību, ceļos metušies lūdzam:

Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.