239. Kādēļ Dievs piedod tavus grēkus jeb taisno tevi?


Lūgšana svētās Triādības svētkos

Žēlīgais Dievs, tev nepatīk grēcinieka nāve, bet Tu vēlies, ka bezdievis atgrieztos, piedzimtu no jauna un dzīvotu.

žēlīgais Dievs

Pēc tam Tu, žēlīgais Dievs, pūlies un strādā, lai mums labi klātos. Tu, Debesu Tēvs, gribi mūs uzņet savā Valstībā kā savus bērnus.

Tu, Kungs Jēzu, Dieva Dēls, esi pie krusta izlējis savas dārgās asinis par mums visiem, kas tic uz tevi, lai netaptu pazudināti, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.

Un Tu, Dievs Svētis Gars, gribi mūs svētās Kristības avotā atdzemdināt mūs par Dieva bērniem, svētā ticībā mācīt un stiprināt, un līdz galu galam uzturēt pie mūžīgās dzīvības.

Tavu darbu un labo prātu, kāds tev ir uz mums, mēs gan noprotam, bet kā gan mūsu miesa un asinis turas pretim! Kristīti gan mēs esam, bet kur gan paliek neapgānītās sirdsapziņas derība?

Tu aicini pie sevis, bet cits nepavisam nenāk pie tevis, cits ar mokām un bailēm kā Nikodēms, vairkāk bīstoties no citiem cilvēkiem, nekā no Dieva.

Tu spied nākt pie tevis caur krustu un bēdām, bet mūsu prātam tas nemaz nepatīk.

Ak, Dievs, lauz mūsu prātu, ka padodamies tavam svētajam prātam. Radi mūsos, ak Dievs, šķīstu sirdi, un atjauno mūsos pastāvīgu garu. Lai mēs kārojam dzirdēt patiesības vārdu, kā zīdaiņi kāro pēc mātes krūts.

Dod mums tādu prātu, lai turamies pie tevis labās un ļaunās dienās, un, pēc tavas mācības dzīvojam līdz Tu mūs no šīs bēdu ielejas izvedīsi uz tavas godības kalnu, kur mēs tevi vaigu vaigā skatīsim un teiksim svētu, svētu un svētu mūžīgi.

Paklausi jel, ak Dievs, mūsu lūgšanu, jo mēs Jēzus Vārdā, savus ceļus locīdami, lūdzam:

Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.