262. Kādas lūgšanas Dievs nav solījis klausīt?


Pirms Svētā Vakarēdiena

Mielasta laikā Jēzus ņēma maizi, svētīja, lauza un deva to saviem mācekļiem, sacīdams: “Ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa.” Viņš, paņēmis biķeri, pateicās un deva to viņiem, sacīdams: “Dzeriet visi no tā, tās ir manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai.” [Mt.26:26-28]

pirms Svētā Vakarēdiena

Kungs, tas ir tiesa, ka neesmu cienīgs,
Ka Tu nāc manā namā,
Taču tieši Tevis – Tavas palīdzības un Tavas žēlastības
Man visvairāk pietrūkst.

Tu lūdz mani pie sava galda,
Kaut neesmu tā cienīgs,
Es dzirdu Tevi sakām:
Visi mani grēki man ir piedoti
Tavā miesā
Un Tavās asinīs,
Kad es tās saņemu – ēdu un dzeru
Sakramentā, ko Tu esi mums novēlējis.

Mīļais Kungs, Tavs vārds ir patiesība,
Par to es nešaubos,
Un paļāvībā uz Tavu vārdu es saņemu šo sakramentu –
Ēdu un dzeru
Un ticu – man notiks, kā Tavs vārds te saka.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.