42. Kas ir svētīšana?


Lūgšana ticības atjaunošanas svētkos

Kungs, Debesu Tēvs, Tavs vārds mums māca, ka mums visiem jāatgriežas no grēkiem un tikai tas, kurš ir taisnots ticībā, dzīvos.

Lūgšana ticības atjaunošanas svētkos

Tēvs, palīdzi, ka šie vārdi sasniedz mūsu siržu dziļumus, ka mēs varam saprast, ko nozīmē ticēt, būt taisnotiem Kristū un būt patiesi uzticīgiem Tavam svētajam vārdam.

Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Savā apredzībā un žēlastībā Tu esi mums atkal un atkal sūtījis lieciniekus, kas mācījuši mums, ka Tavs vārds ir vienīgais drošais patiesības avots un mūsu Pestītājs – vienīgais patiesais ticības pamats.

Palīdzi mums tagad dzīvot patiesā un pastāvīgā ticības atjaunošanā, ka mēs ik dienas varam patiesi atgriezties pie pestīšanas klints – Jēzus Kristus, jo mēs zinām, ka nāves vara Viņu nepārspēs.

Tēvs, mēs Tevi lūdzam Jēzus Kristus, mūsu Kunga, vārdā. Āmen.

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.