155. Ko mēs apliecinām ar vārdiem - Visvarenais Radītājs?


Es jums pasludinu lielu prieku

Bet eņģelis uz tiem sacīja: “Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs.” [Lk.2:10-11]

Es jums pasludinu lielu prieku


Eņģeļa pasludinājums vēstī, ka šis bērniņš ir mūsu Pestītājs, pie kura mēs varam atrast prieku un mierinājumu – kā pie vislielākā dārguma; visi eņģeļi un pats Dievs raugās turp, kur ir Viņš. Bet šādu dārgumu Dievs liek ne vien Jēzus mātes klēpī, bet dāvā arī man un tev, sacīdams: Viņš ir tavs; un viss, kas Viņam pieder Debesīs un virs zemes – tas būs tavs. Kas tad nu šādus vārdus dzird, bet nepriecājas par tiem, tas pelnījis, lai zibens iedzītu viņu deviņas olektis dziļi zemē.

Tādēļ mums jāpateicas Dievam par Viņa žēlastību un jālūdz, ka Viņš pats runātu un rakstītu šo pasludinājumu mūsu sirdīs, lai mēs spētu patiesi rast mierinājumu pie šā Pestītāja un caur Viņu uzvarēt nāvi un velnu. To lai mums palīdz mūsu mīļais Kungs un Pestītājs Kristus. Āmen.

Birkas:Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.