128. Kādā veidā Dievs vēlas, lai mēs pildām Viņa baušļus?


Svētais Vakarēdiens ir Dieva galds

Šis ir tas galds, kas stāv Tā Kunga priekšā. [Ec.41:22]

Svētais Vakarēdiens ir Dieva galds


Tās dienas vakarā, kad Jēzus tika nodots, Viņš iedibināja Svēto Vakarēdienu. Tobrīd Viņš kopā ar Saviem mācekļiem sēdēja pie galda. Jēzus ņēma maizi, pateicās, pārlauza un deva to Saviem mācekļiem, sacīdams: “Ņemiet un ēdiet, tā ir Mana miesa, kas par jums top dota; to dariet, Mani pieminēdami.” Tāpat Viņš ņēma arī biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva, sacīdams: “Ņemiet un dzeriet visi no tā, šis biķeris ir jaunā derība Manās asinīs, kas par jums un par daudziem top izlietas grēku piedošanai; to dariet, cikkārt jūs to dzerat, Mani pieminēdami”. (Svētā Vakarēdiena iestādīšanas vārdi.)

Pats Jēzus ir iedibinājis Svēto mielastu, sacīdams, ka Svētā Vakarēdiena maize un vīns ir Viņa miesa un asinis. Saskaņā ar Jēzus vārdiem mēs ticam, ka Svētajā Mielastā saņemam patiesu Jēzus miesu un asinis.

Pārdomāsim sākumā lasītos vārdus. Pravietis Ecēhiēls garā redz tempļa dedzināmo upuru altāri jeb galdu, ko pats Kungs viņam bija ļāvis skatīt. Šie vārdi ar pilnām tiesībām attiecināmi arī uz Svētā Vakarēdiena galdu.

Tātad Svētais Vakarēdiens ir galds, nevis altāris. Tā ir vieta, kur mēs visi esam aicināti nākt un saņemt un kur pats Kungs mums dod Savu miesu, kas par mums nāvē nodota, un Savas asinis, kas izlietas mūsu grēku piedošanai. Nē, Vakarēdiens nav altāris, kur mēs tuvojamies Tam Kungam ar savām veltēm un dāvanām, jo devējs ir pats Dievs, savukārt mēs – saņēmēji.

Daudzi domā, ka Svētajā Vakarēdienā no viņiem tiek gaidīti kādi upuri, – vismaz jādodas pie mielasta dievbijīgi un jābūt gataviem to saņemt. Taisnība ir katehisma vārdiem:

“Gavēšana un miesīga sagatavošanās gan ir laba ārēja disciplīna, bet īsti cienīgs un labi sagatavojies ir tas, kas tic šiem vārdiem: “par jums dota” un “izlietas grēku piedošanai”.”

Grēku piedošana ir galvenā Svētā Vakarēdiena dāvana.

Tev allaž skaidri jāapzinās, ka šis galds atrodas Dieva vaiga priekšā. Viņa skats ir īpaši pievērsts Svētā Vakarēdiena galdam un tur pulcētājiem viesiem, kur Viņš uzlūko Savus draugus. Tāpēc šīs dāvanas noteikti ir jāsaņem ticībā.

Jā, Svētā Vakarēdiena dāvanas ļauts saņemt pat nabaga apjukušajiem un nelaimīgajiem kristiešiem. Taču galvenais – nākt pie Jēzus ticībā. Galds atrodas Dieva vaiga priekšā, tāpēc lai piesargas, kas ēd un dzer no tā necienīgi, proti – ar neatgrieztu un neticīgu sirdi.

Paldies Dievam par Svētā Vakarēdiena lielo dāvanu!

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

4 atsauces par “Svētais Vakarēdiens ir Dieva galds”

 1. moritz:


  ka īsti ar jūdu sanāk? viņš bija galda dalībnieks vai nē?

 2. Janis Karklins:


  Forma vai būtība.

 3. aa07181:


  Nav tik svarīga nianse, liekas, vajadzēja to visu rakstīt ar dažāda izmēra burtiem, savādāk liekas, ka visi vārdi ir ar vienādu svaru. Var to uztvert arī tā – vari piedalīties, bet tas nenozīmē, ka neesi Jēzus nodevējs.

 4. Roberto:


  moritz, kuru Jūdu tu domāji?Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.