352. Kādā nolūkā mēs baudām Svēto Vakarēdienu?


Atgriezies pa savu ceļu

Tas Kungs [Elijam] sacīja: “Atgriezies pa savu ceļu ..” [1.Ķēn.19:15]

Atgriezies pa savu ceļu


Kad Elija sastapa To Kungu Horeba kalnā, viņam uz sirds bija daudz un dažādas sūdzības. Elija bija izmisumā un teica: “Es degtin esmu dedzis Tam Kungam, Dievam Cebaotam, jo Israēla bērni ir atmetuši Tavu derību, Tavus altārus tie ir sagrāvuši un Tavus praviešus nogalinājuši ar zobenu, es vienīgais esmu atlicies, un viņi tīko pēc manas dzīvības, lai to man atņemtu.”

Diezin vai situācija varēja būt vēl ļaunāka!

Dievs nāca un runāja ar Eliju. Nē, Tas Kungs neieradās varenā vētrā, kas pēkšņi izcēlās uz kalna. Viņš nenāca zemestrīcē, kas tobrīd satricināja zemi, nedz arī ugunī, ko Elija redzēja. Tas Kungs nāca kā “lēna balss”, kas uzrunāja Eliju, it kā Dievs viņam teiktu: paliec klusu, Elija, esi kluss un ieklausies Manī.

Ko Tas Kungs teica?

Vai nav zīmīgi, ka Elija vispirms saņēma pavēli iet? Atgriezies pa savu ceļu, sacīja Tas Kungs.

Viņš neteica: pamet visu. Nāc un dzīvo pie Manis Horeba kalnā. Tava cīņa ir beigusies, tagad vari atpūsties.

Nē, Tas Kungs sacīja: atgriezies pa savu ceļu, ej atpakaļ pie visām savām problēmām. Lasiet 1. Ķēniņu grāmatas 19. nodaļu, sākot ar 15. pantu, kur viss skaidri aprakstīts. Elijam bija jādodas uz Damasku, jāsvaida Hazaēls par ķēniņu un jāiesvētī Elīsa par pravieti savā vietā.

Bija vēl tik daudz darāmā!

Šis notikums vēlreiz apliecina, ka Dievs mūs ne vienmēr atbrīvo no lieliem uzdevumiem, pat ja uzskatām, ka esam tos pildījuši pietiekami ilgi.

Mēdz gadīties, ka Dievs paņem kādu nogurušu mācekli sānis un uzrunā viņu. – Ja tā notiek ar tevi, tu vari Viņa priekšā izsūdzēt visas savas bēdas un nelaimes. Dievs tevi saudzēs un mierinās. Taču pēc tam tev no jauna būs jādzird vārdi: atgriezies pa savu ceļu! Atgriezies pie darba! Tevi joprojām gaida lieli uzdevumi!

Visbiežāk mēs neesam tādi kā Elija, kam nācās būt lielo politisko norišu vidū, taču arī mūsu baznīcas un draudžu pienākumi ir vienlīdz nozīmīgi. Tādiem vājiem cilvēkiem kā mums arī baznīcas uzdevumi var šķist “dažus izmērus par lielu”.

Izsūdzēsim Tam Kungam savas bēdas un grūtības! Taču arvien no jauna pieņemsim Viņa vārdus: atgriezies pa savu ceļu! Vēl kādu laiciņu Es tevi izmantošu Savā darbā un būšu ar tevi.

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.