65. Kad mēs esam paklausīgi saviem vecākiem?


Vai apjēdz ko Tu ēd?

Un, tiem ēdot, Jēzus ņēma maizi, svētīja to, pārlauza un tiem to deva un sacīja: “Ņemiet, tā ir Mana miesa.” [Mk.14:22]

ko Tu ēd

IR, IR, IR … tas ir tāds mazs vārdiņš, bet prasa lielu ticību un pie tās ticības mēs nevaram nākt, kā vien ticot sludinātajam Vārdam – bauslībai un evaņģēlijam. Bauslim, kas saka, ka mēs esam grēcīgi un Evaņģēlijam, kas saka, ka mums visi grēki piedoti.

Ir, ir, “IR” un nav ir “NAV”… Ja sakām, ka grēku mums nav, tad arī grēku piedošanas nav un nevar būt, jo nav nepieciešama. Kas netic, vai šaubās par vārdiem – “par jums dota” un “izlietas grēku piedošanai”, tas ir necienīgs iet pie vakarēdiena sakramenta, jo nespēj ticēt kā IR. Tam “ir” ir “nav” vai tam “ir” ir “tikai nozīmē ir”, vai tam “nav izpratne” ir nostājusies “ir piedošana” vietā.

Paradoksāla situācija: – kas domā ka patiesi ir cienīgs un labi sagatavojies vakarēdiena baudīšanai, jo ir gana izbadējies gavējot un ir ārēji saposies, un nāk pie Dieva galda domājot, ka viņa ēšana un dzeršana tagad darīs lielas lietas, tas izrādās necienīgs, ja domā, ka grēku piedošanu nopelnījis.

“Jūs ēdat, ko nezināt”, Kristus saka saviem mācekļiem, kas bauda tradicionālo pashas mielastu. Tiem mutes pilnas ar dabisku ēdienu ar simbolisku nozīmi. Upura jērs pats stāv viņu priekšā; upurētājs pats sniedz īsto izpratni viņa ēdājiem, lai jūs patiesi zinātu ko saņemat vakarēdienā.

Neapgrēcinieties pie Kristus miesas, ka tā ēšana jums nenāktu par sodu. Ka jūs ēzdami un dzerdami neaizmirstat, ka mums Sakramentā ar šiem vārdiem tiek dota grēku piedošana, dzīvība un svētlaime. Visi tavi grēki piedoti!!! Tas ir tas, ko mūsu kungs un pestītājs dod: tā ir Jēzus Kristus patiesa miesa un asinis, ko mums kristīgiem cilvēkiem, ar maizi un vīnu ēst un dzert pats Kristus ir iedibinājis.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.