157. Kas ir eņģeli?


Nejēga bez mitas atkārto to pašu muļķību

Bet viņiem ir noticis pēc sakāmā vārda patiesības: “Suns atgriežas pie sava paša vēmekļa,” kā arī: “Cūka mazgājusies atkal vārtās dubļos”. [2.Pēt.2:22]

nejēga bez mitas atkārto to pašu muļķību

Šo teicienu Svētais Pēteris ir ņēmis no Salamana pamācībām (26:11), kur Salamans saka: kā suns atkal apēd izvemto, tā rīkojas arī nejēga, bez mitas atkārtodams to pašu muļķību.

Caur Kristību viņi ir atmetuši neticību un mazgāti no nešķīstās dzīves un devušies tīrajā ticības un mīlestības dzīvē: tad viņi atkrīt atpakaļ uz neticību un saviem pašu darbiem un atkal apmuļļājas netīrumos.

Tāpēc šo teicienu nav jāattiecina uz darbiem, jo ar to ir maz panākts, ka pēc grēksūdzes saka un pavēl: tev turpmāk ir jābūt šķīstam, lēnprātīgam un pacietīgam utt., bet gan, ja tu gribi kļūt dievbijīgs, tad lūdz Dievu, lai viņš tev dod taisnu ticību un iesāc ar to, ka tu aizej no neticības.

Ja tu tad iemanto ticību, tad labie darbi pēc tam atradīsies paši, ka tu dzīvo tīri un šķīsti. Citādi tu sevi nepasargāsi ne ar kādu citu līdzekli, un kaut arī tu kādu laika sprīdi sirdī spēj paslēpt blēdi, tad beigu beigās tas tomēr iznāk laukā.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.