200. Ko Bībele māca par Jēzus nokāpšanu ellē?


Tizleņa prieks

Listrā sēdēja kāds vīrs slimām kājām, tizls no mātes miesām, kas vēl nekad nebija staigājis. Tas dzirdēja Pāvilu runājam. Pāvils, viņu uzlūkodams un redzēdams, ka viņam ir ticība tikt dziedinātam, sacīja skaļā balsī: “Celies stāvus uz savām kājām!” Un viņš uzlēca un staigāja. [Ap.d.14:8-10]

Tizleņa prieks

Ticība rodas no sludināšanas. Sludināšana ienāk caur sludinātā vārda uzklausīšanu. Dieva vārds ir tas, kas tevī izraisa šīs brīnumainās pārvērtības.

Dievs dāvā savu ticību kam, kad, kur un kādā veidā Viņš to grib. Dievs izsūta savus kalpus pie kā Viņam labpatīk. Dievs savus kalpus apdāvina ar gudrības un saprāta garu.

Gudrības sākums ir bijība Tā Kunga priekšā. Ticība ir priekšnosacījums pestīšanai. Ticība ir Dieva dāvana.

Te nu mēs neesam tālu no dubultās predestinācijas mācības, ka Dievs kādus izredzējis pestīšanai, bet citus pazudināšanai. Un te nu mēs klūpam, ja nepaturam skaidrā apziņā Kristus apsolījumu un Kristīgās Baznīcas ticības apliecības norādes par Svēto Garu, kas paskaidro svētdarīšanu.

Svētā Gara darbs ir darīt svētu un tas nav nekas cits, kā pievest pie Kunga Kristus, lai mēs saņemtu šo mantu, kuru paši nevaram iegūt.

Tātad ticēt uz pestīšanu varam, bet paši pestīti tapt nevaram. Cik skaidri to pasaka Trešā ticības artikula skaidrojums:

“…ticu, ka es ar savu paša prātu un spēku nevaru uz Jēzu Kristu, savu Kungu ticēt, nedz pie Viņa nākt, bet Svētais Gars ir mani ar evaņģēliju aicinājis, ar savām dāvanām apgaismojis un pareizā ticībā darījis svētu…”

Tizlenis no Listras priecājas, par to, ka var darīt to, ko nekad iepriekš nebija spējis. Pēkšņi viņš var piecelties un iet!!! …palēkdamies iet un darīt Dieva darbus… viņš ir saņēmis dāvanu staigāt un pasludināt evaņģēliju ar visu savu miesu.

Vai viņš to nopelnīja ar savu ticību tikt dziedinātam??? Vai varbūt Pāvils bija apveltīts ar burvja spējām dziedināt slimas kājas???…nebūt ne!!! – nekādu cilvēcisko nopelnu! Tikai sludināšana – klausīšanās; pasludināšana – ticēšana; paļaušanās – pestīšana. …bet tas darītājs ir Tas Dieva vārds….Tas Kungs Kristus.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.