260. Par ko mums ir jāaizlūdz?


Nesatricināmas ticības noslēpums

Dieva apsolījumu viņš neuzņēma ar šaubām un neuzticību, bet, Dievam godu dodams, kļuva stiprs ticībā, pilnīgi pārliecināts, ka Dievs to, ko Viņš apsolījis, spēj arī darīt. [Rom.4:20-21]

Nesatricināmas ticības noslēpums


Šie vārdi teikti par Ābrahāmu. Neko lielāku par Dieva bērnu nav iespējams pateikt. Izlasi to vēlreiz un pakavējies pie detaļām! Ābrahāms nešaubījās un neizrādīja neticību. Viņš deva Dievam godu un bija pārliecināts, ka Dievs izpildīs visu solīto!

Ja sapratīsim Ābrahāmam dotos Dieva apsolījumus, tad dziļāk varēsim saprast arī viņa ticību. Dievs Ābrahāmam apsolīja cilvēciski neiespējamas lietas. Vai šis gados ļoti vecais laulātais pāris vēl varēja laist pasaulē dēlu? Protams, ne, jo tas būtu pretēji dabas likumiem. Tā domātu vairums cilvēku, tikai ne Ābrahāms.

Ikviena kristieša sirdī mīt sirsnīga lūgšana: mīļais Kungs, dod man stipru ticību un nesatricināmi drošu pārliecību!

Šajā ziņā pārbaudīsim paši sevi!

Kāds ir nesatricināmas ticības noslēpums – tādas ticības, kāda bija Ābrahāmam?

Mums visiem, tev un man, ir jāsāk no kāda noteikta un stingra punkta, kam allaž jābūt mūsu acu priekšā, proti – no Dieva apsolījuma.

Mēs lasām, ka Ābrahāms nešaubījās par Dieva apsolījumu. Ābrahāms bija sapratis, ka viss atkarīgs tikai un vienīgi no Dieva apsolījuma. Pretēji bezcerīgajai situācijai Dievs viņam bija solījis dēlu. Ābrahāms saņēma apsolījumu un pie tā cieši turējās.

Iespējams, tu jūti un labi apzinies savas ticības vājumu. Ko tu darīsi tās stiprināšanai? Vai gatavojies savu ticību vingrināt, lai tā kļūtu arvien stiprāka? – Nemaz nepūlies! Nekoncentrējies uz sevi un savu ticību, bet gan uz Dieva apsolījumu. Negaidi pārlieku daudz no savas ticības, jo ticība nav nekas cits kā tukšs trauks un tukšas rokas, kas satver dāvanu. Ticība pati par sevi nav spēka avots. Nē, viss spēks ir Viņā, kam mēs ticam.

Liec pie sirds Dieva apsolījumu! Nepievērs uzmanību nekam citam kā vien Dieva apsolījumam! Dari kā Ābrahāms un vērs savu skatu uz augšu! Skaiti zvaigznes un domā par apsolījumiem, tad pieaugs arī tava ticība un cerība.

Birkas: , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.