85. Kā pienākas jauniešiem un arī tiem, kuri nesastāv laulībā, pildīt sesto bausli?


Vienīgais ceļš kā paglābties no grēka lāsta

Lai Ābrahāma svētība nāktu pār pagāniem Kristū Jēzū, tā ka ticībā mēs saņemam Gara apsolījumu. [Gal.3:14]

Vienīgais ceļš kā paglābties no grēka lāsta


Pāvils arvien patur redzeslokā šo Rakstu vietu “Tavā pēcnācējā”, jo Ābrahāmam apsolītā svētība pagāniem nevarēja nākt citādi, vien — ar šo Ābrahāma Pēcnācēju, Kristu, proti, šādā veidā: Viņam bija jākļūst par lāstu, lai piepildītos Ābrahāmam dotais apsolījums: “Tavā pēcnācējā tiks svētītas visas zemes tautas.”

Tātad tas, kas šeit tiek apsolīts, nevarēja notikt citādi, kā vien tā, ka Jēzus Kristus kļūtu par lāstu, saistītos ar nolādētajiem pagāniem un tādā veidā noņemtu tiem lāstu un ar Savu svētību sniegtu taisnību un dzīvību. Taču jāatceras, ka vārds “svētība” nav tukšs vārds, bet Pāvils šeit runā par grēku un taisnību, par nāvi un dzīvību Dieva priekšā.

Turklāt tu redzi, kādi nopelni, ar kuriem mēs taisnīgi pēc samēra vai cienīgi varētu kaut ko nopelnīt šajā lietā var būt noderīgi un kādā veidā iemantojam svētību. Tāda ir gatavošanās un nopelni, tādi ir darbi, ar kuru palīdzību tiek panākta šī taisnība, proti, ka Kristus mūsu dēl kļūst par lāstu..

Tādēļ vienīgais ceļš, kādā iespējams paglābties no lāsta, ir ticēt un ar drošu paļāvību sacīt: Tu, Kristu, esi mans grēks un mans lāsts.

Vārdi “Gara apsolījumu” nozīmē — “apsolīto Garu”. Un tas ir brīvības Gars — no grēka, no nāves, no lāsta, elles, Dieva dusmības un tiesas utt. Šo brīvību līdz ar Svētā Gara dāvanu nesaņemam ne ar kāda cita nopelna palīdzību, kā vien — ar ticību; jo tikai ticība satver apsolījumu.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.