254. Kāpēc trešo ticības locekli beidzu ar vārdiem: "Tas ir tiešām tiesa"?


Kas ir svētā Gara zīmogs?

“Viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un, Viņam ticēdami, esat saņēmuši Svētā Gara zīmogu pēc apsolījuma.” [Ef.1:13]

Kas ir svētā Gara zīmogs?


Kad un kā mēs saņemam Svēto Garu? Vai cilvēks vispirms nāk pie ticības un Svēto Garu saņem vēlāk? Vai vispirms tev jākļūst ticīgam un pēc tam jāgaida laiks, kad tiksi apzīmogots jeb kristīts ar Svēto Garu?

Nē, tā nav.

Saskaņā ar Svētajiem Rakstiem saņemt Svētā Gara zīmogu jeb Kristību ir tas pats, kas nākt pie ticības. Gara zīmogs ir kristīgās dzīves sākums, nevis vēlāka pieredze.

Tieši tā jāsaprot tikko lasītie Bībeles vārdi. Ticīgajiem ir pateiktas trīs lietas: pirmkārt, jūs dzirdējāt Evaņģēliju par pestīšanu Jēzū; otrkārt, jūs nācāt pie ticības; treškārt, jūs saņēmāt Svētā Gara zīmogu.

Skaidrāk nav iespējams pateikt, ka Svētā Gara zīmogs jeb Kristība nāk vienlaikus ar kristīgās dzīves sākumu. – Jūs dzirdējāt, ticējāt un saņēmāt Svētā Gara zīmogu.

Teiktais attiecas uz visiem kristiešiem, ko skaidri redzam Pāvila vārdos: mēs visi esam kristīti tai pašā Garā un visi esam viena miesa. Jā, mēs visi esam kristīti Svētajā Garā!

Pāvils neraksta cilvēkiem, kas pēc atgriešanās vēl papildus tika kristīti Svētajā Garā. Nē, viņš nepārprotami raksta cilvēkiem, kas Evaņģēlija spēkā ir nākuši pie ticības un kā zīmogu saņēmuši Svēto Garu.

Jaunajā Derībā nav tāda dalījuma, it kā vieni kristieši būtu nākuši “tikai” pie ticības, bet citi vēl “papildus” saņēmuši Svēto Garu (jeb kristīti Svētajā Garā).

Ja tu nepiedzīvo Svētā Gara spēku, pārbaudi sevi, vai gadījumā tu nedzīvo kā pasaulīgs cilvēks bez ticības Glābējam Jēzum. Tādā gadījumā nebrīnies, ka tava sirds arvien paliek auksta.

Svētais Gars ir dots visiem, kas tic Kristum.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.