112. Ko Dievs aizliedz šajos baušļos?


Lutera zīmogs

Tā kā Jūs vēlaties zināt, kā pareizi saprast manu zīmogu, gribu Jums draudzīgi norādīt savas domas, lai Jūs redzētu, kā es pats gribētu saprast savu zīmogu, proti kā manas teoloģijas simbolu.

Lutera zīmogs Lutera roze

Pirmais ir melns krusts sirdī. Tas attēlots dabiskajā krāsā, lai atgādinātu man pašam, ka ticība Krustā Sistajam sniedz mums pestīšanu. Tas, kurš no sirds tic, top taisnots. Lai arī krusts ir melns nāves dēļ, tas nemaina sirds krāsu, nesamaitās dabu, tas ir nevis nonāvē, bet uztur pie dzīvības. Jo taisnais dzīvo no savas ticības, proti no ticības Krustā Sistajam.

Šāda sirds savukārt atrodas baltā rozē, lai parādītu, ka ticība atnes prieku, mieru un mierinājumu, ieceļ sirdi baltā, prieka pilnā rozē ne tā, kā pasaule dod mieru un prieku. Tādēļ rozei ir jābūt baltai, nevis sarkanai, jo baltā ir Gara un visu eņģeļu krāsa.

Šī roze atrodas debesu krāsas laukā tādēļ, ka šāds prieks Garā un ticībā ir nākamā, Debesu prieka iesākums, kas jau tagad ir satverts cerībā, taču vēl nav atklājies redzamā veidā.

Un šajā laukā ir zelta gredzens jo mūsu pestīšana un svētlaime Debesu valstībā pastāv mūžīgi un nekad nebeidzas; tā pārsniedz visus priekus un labumus kā zelts ir pats vērtīgākais, skaistākais dārgmetāls.

Kristus, mūsu mīļais Kungs, lai ir ar Jūsu garu līdz pat nākamajai dzīvei. Āmen.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.