179. Kādēļ mūsu Pestītājam vajadzēja būt patiesam cilvēkam?


Kas nonāks debesīs?

“Tad viens no vecajiem sacīja man: “Tie, kas ģērbti baltās drēbes, kas un no kurienes nākuši?” Es viņam atbildēju: “Mans kungs, tu to zini!” Un viņš man sacīja: “Šie ir tie, kas nākuši no lielām bēdām un savas drēbes mazgājuši un tās balinājuši Jēra asinīs. Tāpēc tie ir Dieva goda krēsla priekšā un kalpo Viņam dienām un naktīm Viņa templī ..”" [Atkl.7:13-15]

Kas nonāks debesīs?


Vai apustulim Jānim uzdotais jautājums nebija pārlieku vienkāršs? – Kas nonāks debesīs? – Tā taču mēdz vaicāt svētdienas skolā. Tomēr lasītajā Rakstu vietā jautājums uzdots pašam apustulim Jānim. Kā gan tā var jautāt vīram, kas tik daudz un skaidri ir rakstījis par Jēzu un Viņa glābšanas darbu?!

Un tad notika vēl kas interesantāks. Jānis teica: “Mans kungs, tu to zini!” Vērodams lielo, baltās drēbēs tērpto pulku, Jānis bija tik ļoti pārņemts un samulsis, ka viņam trūka vārdu. Saki tu, viņš teica vienam no vecajiem.

Un apustulim Jānim tika pasludināta visvienkāršākā Evaņģēlija vēsts: “Šie ir tie, kas nākuši no lielām bēdām un savas drēbes mazgājuši un tās balinājuši Jēra asinis. Tāpēc tie ir Dieva goda krēsla priekša.” – Tāpēc viņi ir debesīs.

Jā, tā patiesi ir, un tas ir vienīgais iemesls. Nekāda cilvēku pašu dievbijība; reliģiskie nopelni vai dzīves sasniegumi nespēja viņiem atvērt debesu vārtus. Lai cik sekmīga būtu bijusi viņu svētdzīve, tā nevarēja būt glābšanas pamats, jo viņi arvien tika glābti kā grēcinieki, kas saņēmuši žēlastību Jēzus nopelna dēļ.

Tā viņi nonāca debesīs un tika izglābti.

Vai tu, cilvēk, kas vēl joprojām dzīvo zemes virsū un reiz stāsies Dieva soģa krēsla priekšā, pazīsti Jēzu? Vai esi izlīdzis ar Dievu par saviem grēkiem un saņēmis žēlastību? Vai esi atradis glābiņu un patvērumu Viņā, kas par tevi miris? Ja tā ir, tad tu patiesi esi uz pareizā ceļa un vari būt paļāvības pilns, ka nonāksi Debesu mājās.

Birkas: , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.