170. Ko tu nobeigumā apliecini ar vārdiem: "Tas ir tiešām tiesa"?


Jēzus uzkāpšana Debesīs caur logu

No ārpuses veco baznīcu logi izskatās tumši. Dosimies droši baznīcā iekšā un pavērosim caur logu Jēzus uzkāpšanu Debesīs.

Svētie Raksti liecina: “Viņš, tiem redzot, tika pacelts, un padebess Viņu uzņēma prom no viņu acīm. Kad tie, Viņam aizejot, cieši skatījās uz debesīm, lūk, pie tiem stāvēja divi vīri baltās drēbēs. Tie sacīja: “Galilieši, ko jūs stāvat, skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs Viņu esat redzējuši debesīs aizejam.”” [Ap.d.1:9-11].

Šī vēsts, vairāk vai mazāk novirzoties no bibliskā vēstījuma, ir attēlota neaptveramos apmēros gan zīmējumos, gan gleznās, gan vitrāžās un mozaīkās. Tāpēc šoreiz aplūkosim mazu daļu no tām. Raugiet, kā gaisma, laužoties iekšā, ļauj ieraudzīt vēstījumu visās varavīksnes krāsās.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.