252. Kas Pastarā dienā notiks ar ticīga cilvēka dvēseli un miesu?


Publiskota cilvēka prātam neaptverama sendienu karte

Internetā publiskota karte, kas atklāj kāda izskatījās planēta Zeme pirms aptuveni 7348 gadiem apmēram vienu gadu.

publiskota cilvēka prātam neaptverama sendienu karte

grēka plūdu laika karte

Šī pasaules fiziskā karte veidota pamatojoties 1.Mozus grāmatā (7:11-8:9) aprakstīto:

Ūdensplūdi pār zemi bija četrdesmit dienas, un ūdeņi vairojās un cēla šķirstu, un tas pacēlās virs zemes. Ūdeņi aizvien vairāk pārklāja zemi, un šķirsts peldēja pa ūdeņu virsu. Un ūdeņi kāpa virs zemes jo ļoti un apsedza visus augstos kalnus, kas bija zem debesīm. Ūdeņi sakāpa piecdesmit elkoņu augstumā un apklāja kalnus. Un iznīka visa miesa, kas kustēja pa zemi, – putni un lopi, un visas radības, kas mudžēja uz zemes, un visi cilvēki – viss, kam nāsīs dzīvības dvaša! Nomira visi, kas bija uz sauszemes! Viņš aizslaucīja ik būtni, kas bija uz zemes virsas, – no cilvēka līdz lopam, līdz rāpulim, līdz debesu putnam, – tie tika noslaucīti no zemes, un palika tikai Noa un tie, kas kopā ar viņu šķirstā. Un ūdeņi klāja zemi simts piecdesmit dienas. Un Dievs atcerējās Nou un visus zvērus un lopus, kas bija ar viņu šķirstā, un Dievs lika, lai pār zemi pūš vējš, un ūdeņi nokritās. Aizdarījās dzīļu avoti un debesu logi, un no debesīm mitējās līt. Ūdeņi pamazām atkāpās no zemes un pēc simts piecdesmit dienām kritās. Un septītā mēneša septiņpadsmitajā dienā šķirsts nogula Arārata kalnos. Un ūdeņi atkāpās un kritās līdz desmitajam mēnesim. Desmitā mēneša pirmajā dienā kļuva redzamas kalnu virsotnes. Un pēc četrdesmit dienām Noa atvēra logu šķirstā, ko bija taisījis. Un viņš sūtīja kraukli, un tas aizlidoja – aizlidoja un atgriezās, jo no zemes nebija nosusējuši ūdeņi. Un viņš sūtīja balodi, lai redzētu, vai uz zemes virsas ūdeņi nav gājuši mazumā. Bet balodis neatrada vietu, kur nosēsties, un atgriezās pie viņa šķirstā, jo ūdeņi vēl bija pār visu zemes virsu. Viņš pastiepa roku, paņēma to un ielika atpakaļ šķirstā.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.