66. Kad mēs nevaram būt paklausīgi?


Pastarās dienas zīme

“Papriekš ievērojiet to, ka pēdējās dienās nāks nikni smējēji, kuri dzīvos savās pašu kārībās un sacīs: kur paliek Viņa apsolītā atnākšana? No tā laika sākot, kad tēvi iegāja mierā, viss paliek tā, kā bija no radīšanas sākuma.” [2.Pēt.3:3-4]

Pastarās dienas zīme


Daudz ir bijis arī tādu cilvēku, kuri uzskatījuši, ka pastarās dienas nebūs. No šādiem zobgaļiem Sv. Pēteris šeit brīdina, sacīdams, ka tie nāks — laudis, kuri paļaujas tikai uz veiksmi un dzīvo, kā vien tiem ienāk prātā.

Lai piepildītos vārdi, kurus Kristus ir sacījis: “Jo, kā bija Noas dienās, tā būs arī Cilvēka Dēla atnākšana. Jo, tā kā tanīs dienās priekš ūdens plūdiem tie rija un plītēja, precējās un devās laulībā līdz tai dienai, kad Noa iegāja šķirstā, un tie nenāca pie saprašanas, tiekāms plūdi nāca un aizrāva visus, tāpat būs arī Cilvēka Dēla atnākšana” (Mt. 24:37-39).

“Jo, kā zibens zibeņodams spīd no vienas debess puses līdz otrai, tāds būs Cilvēka Dēls Savā dienā” (Lk.17:24). Tas ir, Viņš parādīsies tikpat pēkšņi un negaidīti, kad pasaule dzīvos, juzdamās vislielākajā drošībā un laidīs Dieva vārdu pa vējam. Tādēļ šī būs pastarās dienas zīme: kad šī diena būs tuvu, ļaudis dzīvos savās kārībās un runās savā starpā: “Kur paliek Viņa apsolītā atnākšana?” Pasaule ir pastāvējusi jau tik ilgi, vai gan pienāks brīdis, kad viss būs citādi? Tā Pēteris mūs brīdina, lai neapgrēkojamies, jo mums ir droša zīme, ka pastarā diena nāks drīz.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.