82. Kā mēs varam iegūt žēlīgu sirdi?


Es nesaku, ka paļaujos uz cilvēkiem

“Lūk, pat uz savu svēto saimi Dievs nevar paļauties, pat debesis nav nemaz Viņa paša acīs tik nevainojamas.” [Īj.15:15]

Es nesaku, ka paļaujos uz cilvēkiem


Vai Baznīca ir ļauna tamdēļ, ka ļauni cilvēki ir baznīcā?

Sakot, ka es paļaujos uz Svēto Garu, kas ar neredzamām saitēm uztur sadraudzībā Baznīcu, es nesaku, ka paļaujos uz cilvēkiem, kas ir Baznīcā. Sakot, ka uzticos cilvēkiem draudzē, es neceru uz viņiem, kā uz pašu Dievu.

Vai tad, kad skaļi lūdzu pēc savām un draudzes vajadzībām es nezinu, ka Dievs jau tāpat zina visas lietas, kas man un ikvienam Kristietim un visai Viņa Baznīcai vajadzīgas? Bet ja lūdzot es ceru, ka Dievs šo lūgšanu ieliks vēl kādam sirdī, ka mēs tādi divi un trīs Dieva lūdzēji varētu būt vienā prātā, un Ka Kristus pats varētu nākt mūsu vidū, tad es caur savu lūgšanu gribu Dievu itin kā pamācīt.

Ja es neticu, ka Dievam mani padomi nav nepieciešami, tad notiek, ka es lūdzu pēc sava prāta un pēc savu iegribu apmierināšanas; tad sanāk, ka es lūdzu nepareizi un nelietīgi gribu izmantot skaidro Dieva vārdu savas sagrozītās izpratnes uzspiešanai citiem.

Dievs, gan uzklausa katru lūgšanu, un sūta arī atbildi, bet Dieva Svētais Gars darbojas vienīgi caur pareizi sludinātu un paskaidrotu Dieva vārdu.

Vai luterāņu baznīcai vien ir dots Svētais Gars?

Nevienam cilvēkam, nevienai organizācijai, nekādai konfesijai nekas nav dots par laupījumu. Dieva Svētais Gars ir dots Baznīcai, bet Baznīca tāpat kā Svētais Gars nav redzama. Protams, ka tur vienmēr nāk līdzi zīmes, caur kurām Dievs arvien piedraud, atgādina un pamāca mūs, ka paliekam patiesā mācībā un pie nesagrozītas Rakstu skaidrības, bet tās nav taustāmas vai pierādāmas lietas, līdzīgi kā ticība, kas mums ļauj man Kristū Jēzū redzēt mūžīgo dzīvošanu, un ticēt uz Viņa augšāmcelšanās apsolījumiem.

No kurienes tad tas dzinulis (tas gars) pierādīt, ka “arī man ir Svētais Gars”?

Dievu no maldu gariem neatšķirsi ne ar izjūtām ne ar draudžu statistikas rādītājiem, ne vispareizāko mācību, ne ar ko, …kā vien varbūt pēc pastāvošās mīlestības brāļu starpā… ja vien,… ja vien… … ja vien mīlestība ir neliekuļota.

Birkas: , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.