179. Kādēļ mūsu Pestītājam vajadzēja būt patiesam cilvēkam?


Ļaunums grēcīgajā pasaulē

Mācība par iedzimto grēku nenozīmē, ka cilvēkam nepiemistu prāta spējas, vai ka tas būtu pilnīgi bezspēcīgs. Viņam joprojām piemīt daudzas Radītāja dotas dāvanas.

Ļaunums grēcīgajā pasaulē


Citās dzīves sfērās cilvēkam ir brīva griba, bet ne attiecībā uz Dieva taisnīgumu un mīlestību.

Sekojot Dieva vārdam un mācot par iedzimto grēku, baznīca nenoliedz nozīmīgās, radīšanā saņemtas dāvanas. Tas nozīmē vienīgi to, ka tā pilnībā māca par to, kas notika radīšanā un pēc tās.

Ik dienas gadās, ka cilvēki lieto Dieva dāvanas nepareizā veidā, tomēr joprojām iedomājas, ka ir gudri un talantīgi. Taču, salīdzinājumā ar Dieva gudrību, viņi ir muļķi (1.Kor.1:17-31).

Mācība par grēkā krišanu parasti rada trīs jautājumus. Pirmkārt: “Vai Dievs ir radījis jaunumu?”; “Kāpēc Dievs radījis tādu pasauli, kurā var pastāvēt ļaunums?” Lai arī atbildes uz šāda veida jautājumiem atrodas ārpus mūsu zināšanu loka, uz tiem var atbildēt šādi. Ja cilvēks būtu pilnībā saistīts ar labo un pildītu Dieva gribu, tad viņš nebūtu brīvs, bet drīzāk līdzinātos cietumniekam vai vergam. Patiesai radīšanai ir jābūt saistītai ar pilnīgu brīvību. Tas nozīmē, kaut arī tas varētu mums likties neticami, arī ar brīvību krist grēkā.

Otrs jautājums: “Kādēļ Dievs mūsdienās pieļauj ļaunumu?” Mēs nevaram pilnībā saprast, kā Dievs pārvalda šo pasauli, bet mēs varam saskatīt, ka Viņš atļauj ļaunajiem spēkiem pastāvēt un darboties, taču vienīgi līdz zināmai robežai. Tomēr savā gudrībā un visspēcībā Dievs spēj vērst par labu pat grēcinieku izdarīto ļaunumu (1.Moz.50:20; Rom.8:28).

Trešais jautājums: “Vai Dievs sadarbojas ar jauno?” Nekad! Bet Viņš uztur pat ļaunu cilvēku dzīvi, atļaujot tiem dzīvot un darboties, jo “Viņš liek savai saulei uzlēkt pār ļauniem un labiem, un liek lietum līt pār taisniem un netaisniem” (Mt.5:45). Kādēļ tad Viņš neaptur ļaunumu cilvēkā? Viņš ir pretimnākošs cilvēkiem, nevēloties viņu pazušanu, bet gan viņu atgriešanos (2.Pēt.3:9). Bet, ja ļaunie cilvēki savu žēlastības laiku izmanto ļauniem mērķiem, tad tiem atliek vienīgi saņemt savu algu.

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.