127. Ar kuru bausli ir saistīti galavārdi?Tu redzi arhīvu par patiesā brīvība

Ļaunums grēcīgajā pasaulē

Mācība par iedzimto grēku nenozīmē, ka cilvēkam nepiemistu prāta spējas, vai ka tas būtu pilnīgi bezspēcīgs. Viņam joprojām piemīt daudzas Radītāja dotas dāvanas.

Ļaunums grēcīgajā pasaulē

Lasīt tālāk »Kristīga brīvības izpratne

Kristieša brīvības izpratne paradoksālā veidā atklājas Lutera tēzē – kristīgs cilvēks ir brīvs visās lietas un vienlaicīgi visu citu cilvēku kalps un vergs. Tas nozīmē, ka Dievs Kristū cilvēku ir darījis brīvu no likuma spaidiem, bet pats cilvēks tagad labprātīgi uzņemas kalpošanu citiem.

kristīga brīvības izpratne

Lasīt tālāk »


Patiesā brīvība

Mūsu dvēsele ir izglābta kā putns no mednieka tīkliem; pārrauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti! [Ps.124:7]

Patiesā brīvība

Lasīt tālāk »


Bailes no patiesības

Patiesība cilvēciskajai dzīvei ir kas svešs, neparasts, tā ir izņēmums. Ja kaut kur tiek izteikta taisnība, tad ir tā, it kā kaut kas pilnīgi negaidīti pēkšņi un ar varu ielauztos mūsu dzīvē.

Bailes no patiesības

Lasīt tālāk »