78. Ko Dievs pieprasa no mums ar piekto bausli?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par brīvība Kristū

Ļaunums grēcīgajā pasaulē

Mācība par iedzimto grēku nenozīmē, ka cilvēkam nepiemistu prāta spējas, vai ka tas būtu pilnīgi bezspēcīgs. Viņam joprojām piemīt daudzas Radītāja dotas dāvanas.

Ļaunums grēcīgajā pasaulē

Lasīt tālāk »Esam pilnīgi brīvi no Bauslības

Bet, kad ticība ir nākusi, tad audzinātājai nav vairs varas pār mums. [Gal.3:25]

esam pilnīgi brīvi no Bauslības

Lasīt tālāk »


Kristieši ir brīvi no Bauslības

Tātad, brāļi, mēs neesam kalpones, bet svabadās bērni. [Gal.4:31]

kristieši ir brīvi no Bauslības

Lasīt tālāk »


Kristīga brīvības izpratne

Kristieša brīvības izpratne paradoksālā veidā atklājas Lutera tēzē – kristīgs cilvēks ir brīvs visās lietas un vienlaicīgi visu citu cilvēku kalps un vergs. Tas nozīmē, ka Dievs Kristū cilvēku ir darījis brīvu no likuma spaidiem, bet pats cilvēks tagad labprātīgi uzņemas kalpošanu citiem.

kristīga brīvības izpratne

Lasīt tālāk »


Rīcība brīvībā

Kristīgi ētiska rīcība ir rīcība brīvībā, cilvēka brīvībā, kam viss ir Dievā un nevis sevī pašā, kurš vienmēr no jauna ļauj, lai viņa rīcību apstiprina un apliecina mūžība.

rīcība brīvībā

Lasīt tālāk »


 1  2 »