77. Kad mums ir tiesības un pienākums ziedot savu dzīvību?


Rīcība brīvībā

Kristīgi ētiska rīcība ir rīcība brīvībā, cilvēka brīvībā, kam viss ir Dievā un nevis sevī pašā, kurš vienmēr no jauna ļauj, lai viņa rīcību apstiprina un apliecina mūžība.

rīcība brīvībā

Jaunā Derība lielos vārdos runā par šo brīvību: “Dievs ir Gars, bet kur ir Dieva Gars, tur ir brīvība” (2.Kor.3:17). Jānis saka: “Ja jūs paliksiet manos vārdos, tad jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsiet patiesību un patiesība darīs jūs brīvus, ja nu Dēls jūs dara brīvus, tad jūs patiesi esat brīvi” (Jņ.8:32, 36).

Kristus nes brīvību, tapt brīvam no pasaules, būt brīvam mūžībai. Kristiešiem vairs nav cita likuma, kā vien brīvības likuma, kā tas paradoksāli teikts Jaunajā Derībā (Jēk.2:12), nav viena vispārēja likuma, ko viņam varētu dot citi, vai arī ko viņš dotu pats sev. Kurš atsakās no brīvības, tas atsakās arī no kristietības. Kristietis ir brīvs un viņam nav aizsega Dieva un pasaules priekšā, viņam vienam ir visa atbildība par to, kā viņš apietas ar brīvības dāvanu. Taču šajā brīvībā kristietis ētiskajā rīcībā kļūst radošs.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.