36. Kas ir melošana un krāpšana caur Dieva vārdu?


Svētais Gars darbībā

Es ticu uz Svēto Garu, vienu svētu kristīgu Baznīcu, svēto biedrību, 8 grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen!

Svētais Gars darbībā


Tas ir, es ticu, ka Svētais Gars ir Dievs kopā ar Tēvu un Dēlu. Nav Tēvam cita ceļa caur Kristus dzīvi, ciešanām un nāvi, kā caur Svētā Gara vadīšanu un valdīšanu. Caur Viņu Dievs Tēvs un Dēls atdzīvina, sauc, virza un velk mani un visus ticīgos. Tas ir Viņš, kas caur Kristu un Kristū dod mums dzīvību un mūs dara svētus, ka varam nākt pie Tēva.

Tas ir Gars caur kuru Tēvs dara visus savus darbus mūsos caur Kristu un Kristū, un caur kuru sniedz mums dzīvību.

Es ticu, ka ir viena, svēta kristiešu baznīca visā pasaulē, kas ir svēto jeb taisnoto un ticīgo savienība un vienība, ko Svētais Gars satur kopā, svētī un vada. Es ticu, ka šajā svēto kopībā visas lietas ir kopīgas, un viens nes otra nastas. Es ticu, ka grēku atlaišana nav atrodama nekur citur kā svēto kopībā.

Es arī ticu, ka nekādi darbi, lai arī cik lieli un krāšņi tie nebūtu, nespēj palīdzēt grēku piedošanai, ja tu neatrodies šajā kopībā.

Es ticu, ka būs mirušo augšāmcelšanās no nāves, kad tas pats Svētais Gars uzcels visu miesu, proti, visus cilvēkus ķermeņos un miesā, dievbijīgos un bezdievjus. Es ticu, ka pēc augšāmcelšanās būs attaisnoto mūžīgā dzīvošana un ļauno mūžīgā nāve.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.