220. Kāda ir Kristus Baznīca jeb Draudze?


Dieva darbība vēsturē

Es ticu, ka Dieva varā ir visas lietas un Viņš var (un vēlas) visu vērst uz labu. Ja ir cilvēki, kas ļauj visām lietām kalpot vislabākajam, Dievs var likt ļaunākajam pārtapt labākajā.

Dieva darbība vēsturē


Es ticu, ka Dievs mums katrā problēmu situācijā var dot tik daudz pretestības spēka, cik mums nepieciešams. Bet Viņš nekad to nedod kā avansā, lai mēs nesāktu paļauties paši uz sevi, bet tikai uz Viņu. Šādā ticībā mums būtu jāpārvar visas bailes no nākotnes.

Es ticu, ka arī mūsu kļūdas un maldi nav veltīgi un ka Dievam nav grūtāk ar tiem tikt galā kā ar mūsu iedomātajiem labajiem darbiem.

Es ticu, ka Dievs nav bezlaika liktenis, bet ka Viņš gaida un atbild uz atklātām lūgšanām un atbildīgiem darbiem.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.