Ieskaties

4 komentāri par “Krusts mūsu dzīvē

 1. Varas sistēma sagrozot patiesību liek domāt cilvēkiem ka:
  1. Karavīrs ir “taisnības aizstāvis” kurš aizstāv mierīgos iedzīvotājus! Tie ir klaji meli jo patiesībā tie ir algoti slepkavas! Lielākā daļa šo cilvēku nav spējīgi atšķirt labu no ļauna! Ja cilvēkam jau no bērnības iestāsta ka slepkavot ir labi tad ar laiku cilvēks sāk tam ticēt! Viduslaikos par samaksu un laupot nedaudzie palika bagāti un to slepkavu pēcteči pašlaik valda! Varas vīri izmanto skolas programas lai slavinātu varai un valdībai pakļautus slepkavas!

  2. Dzimtenes aizstāvis!
  Paties dzimtenes aizstāvis apzinās savā sirdī un dvēselē, ka jebkuras nesaskaņas rada naidu! Tādēļ dzimtenes aizstāvji cenšās visiem spēkiem apturēt karus un nemierus!
  Lūgums nejaukt ar diplomātiju kurā divi velni pārdod trešo…
  Atceraties kā bija ar Molotova—Ribentropa paktu!!!

  “Cilvēka bērns,ja kāda zeme apgrēkotos pret Mani, atkāpdamās no Manis, un Es izstieptu Savu roku pret to, atņemtu tai maizes krājumus, tai uzsūtītu badu un iznīcinātu cilvēkus un lopus un ja šie trīs vīri – Noa, Daniēls un Ījabs – atrastos viņu vidū, tad tie izglābtu sava taisnīguma dēļ vienīgi savas dvēseles, saka Dievs Tas Kungs.(Ec. 14:13,14)

  Kas apsmej nabagu, tas nicina viņa Radītāju, un, kas priecājas par cita nelaimi, nepaliks nesodīts. (Sal. pam. 17:5)

  Neatriebieties paši, mīļie, bet atstājiet vietu Dieva dusmībai, jo ir rakstīts: Man pieder atriebšana, Es atmaksāšu, saka Tas Kungs. Ļaunums lai tevi neuzvar, bet pats uzvari ļaunu ar labu!(Rom. 12:19,21)
  Kamēr būs dienas virs zemes, nemitēsies sēšana un pļaušana, aukstums un karstums, vasara un ziema, diena un nakts.(1. Moz. 8:22 )
  Un, kā sudrabu un varu, dzelzi, svinu un alvu kopā liek ceplī un tad zem tā kurina uguni, lai šis maisījums kustu, tā Es Savās dusmās un Savā bardzībā ņemšu jūs un likšu jūs kopā ceplī kausēšanai.(Ec. 22:20)
  Esi labprātīgs savam pretiniekam bez kavēšanās, kamēr ar viņu vēl esi ceļā, ka pretinieks tevi nenodod soģim un soģis tevi nenodod sulainim, un tevi neiemet cietumā. Patiesi Es tev saku: tu no turienes neiziesi, kamēr nenomaksāsi pēdējo artavu.(Mat. 5:25,26)
  Bet jāpiepildās vārdiem, kas rakstīti viņu bauslībā: tie Mani velti ienīduši!(Jāņa 15:25)
  Kad pasaule jūs ienīst, ziniet, viņa Mani papriekš ir ienīdusi.(Jāņa 15:18)

 2. sanktus, kāds tavam tekstam ir sakars ar konkrēto e-refleksiju?

 3. Savu krustu gan esam Rakstos mudināti nest un paciest , bet vēl mīlēt, diezin vai Raksti mūs uz to spiež…
  Un labāk aiziet pie zobārsta nekā piespiest sevi mīlēt zobu sāpes…

Atbildēt