252. Kas Pastarā dienā notiks ar ticīga cilvēka dvēseli un miesu?


Zem krusta

“Mums ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu” (Rom.5:1). Tā beigusies arī Dieva cīņa pret mums.

Zem krusta


Jēzus Kristus mira par mums pie krusta, Dieva dusmu sodīts. Dievs pats Viņu sūtīja pie krusta.

Brīnišķīgs noslēpums – Dievs mums devis mieru ar Viņu caur Jēzu Kristu. Zem krusta ir miers.

Te ir piedošana, jo tāds ir Dieva prāts, te beidzas mūsu pašu prāts, te ir miers un klusums Dievā, te ir sirdsapziņas miers, jo mūsu visi mūsu grēki ir piedoti. Šeit, zem krusta esam “iegājuši žēlastībā, kurā stāvam” (Rom.5:2), te ir ikdienas ceļš uz mieru ar Dievu. Šeit ir vienīgais ceļš, kurš ir rodams pasaulē, lai atrastu mieru ar Dievu. Vienīgi Jēzū Kristū ir apklusušas Dieva dusmas, mēs esam pārcelti Dieva gribā.

Tāpēc Jēzus Kristus krusts Viņa draudzei ir mūžīgs pamats priekam un cerībai uz nākošo Dieva valstību. “Mēs teicam sevi cerībā uz nākotnes godību”. Šeit, krustā, ir atklājusies Dieva valdība un uzvara uz zemes. Te tā reiz atklāsies visai pasaulei. Miers, kuru šeit saņemam, kļūs par mūžīgi pastāvošu mieru Dieva Valstībā.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.