255. Kas ir lūgšana?


Ko nozīmē Ozianna?

“Ozianna, slavēts, kas nāk Tā Kunga Vārdā! Lai ir slavēta mūsu tēva Dāvida valstība, kas nāk. Ozianna augstībā!” (Mk.11:9-10)

Ko nozīmē Ozianna

Advents iesāk jaunu Baznīcas gadu. Pirmajā adventa svētdienā draudze uzklausa Evaņģēliju par Kristus pazemīgo un lēnpratīgo iejāšanu Jeruzalemē, tādēļ pārdomāsim vārdu “Ozianna.” Šajā Bībeles vārdā ir balstīts arī liturģiskais dziedājums: “Ozianna augstībā! Lai slavēts ir kas nāk, Tā Kunga vārdā, Ozianna augstībā”.

Ozianna – tā ir vienlaicīgi gan slavēšana, gan pazemīga lūgšana. Ko mēs izlūdzamies dziedot “Oziaanna”?

“Ozianna” nozīmē – palīdzi, izglāb, dod veiksmi un svētību. Mārtiņš Luters mācīja:

“Dod laimi un izdošanos šim Dāvida dēlam – Viņa jaunajā ķēniņvalstī! Lai Viņš nāk Dieva vārdā, lai ir svētīts, lai Viņam labi klājas!”

Kad ļaudis sveica Jēzu dziedot Ozianna, viņi apliecināja, ka Jēzus no Nācaretes ir apsolītais Mesija, un viņi izlūdzās izdošanos un svētību kā Viņam tā arī Viņa valstībai.

Tautas vidū bija arī tādi, kas nesaprata patieso lūgšanas nozīmi. Pavisam drīz viņi bija gatavi brēkt: “Sit Viņu krustā! Sit Viņu krustā!” [Jņ.19:6]

Daļa tautas gaidīja laicīgu valdnieku, kurš viņus atbrīvos. Šo cilvēku lūgšana nepiepildījās.

Piepildījās to ļaužu lūgšana, kas lūdza izdošanos Pestītājam un Viņa žēlastības valstībai. Jo, redzi, Kristus izpirka mūs no grēka verdzības, samaksāja par mūsu grēkiem un tādējādi ieguva mums Dieva žēlastību.

Ko tad mēs lūdzam dziedot Ozianna?

Vai tā mēs izsakām vienīgi emocijas un svētku prieku, bez iedziļināšanās nozīmē? Tādā gadījumā Dievs mums saka: “Mities jel skandināt Man savas ķerkstošās dziesmas!.” [Ām.5:23]

Kopā dziedot Ozianna draudze pazemīgi lūdz, pateicas un slavē Dievu par uzklausītajām lūgšanām. Draudze lūdz izdošanos Kristus un Viņa žēlastības valstībai šajā pasaulē.

Viņš jau ir nodibinājis savu valstību, izpircis mūs, pazudušos un pazudinātos cilvēkus, un atbrīvojis mūs no visiem grēkiem, no nāves un kārdinātāja varas, ar savām svētajām un dārgajām asinīm un savām vietnieciskajām ciešanām un nāvi, lai mēs piederētu Viņam un dzīvotu Viņa valstībā. Tādēļ mēs nelūdzam, lai Kristus nāktu mūs izpirkt. To Viņš jau ir paveicis. Bet mēs lūdzam, lai Viņa valstībā iemājo cilvēku sirdīs. Lūdzam, lai ticīgie paliek ticībā, un, lai vairāk un vairāk cilvēku tiktu atgriezti no pasaules pie Jēzus Kristus.

Kristus valstība izplešas vienīgi ar Evaņģēlija palīdzību. Kad mēs dziedam Ozinanna, mēs lūdzam izdošanos Evaņģēlija sludināšanai, drosmi kristiešiem apliecināt Kristus mācību un, lai Dievs sūta sludinātājus, kas “rūpējas par sludināšanu, kas atbilst mācībai, lai viņš būtu spējīgs paskubināt veselīgā mācībā un atspēkot tos, kas runā pretim.” [Tit.1:9] Mēs lūdzam arī par sevi, lai esam uzticīgi kalpojam Kristus valstībā.

“Ozianna augstībā! Lai slavēts ir kas nāk, Tā Kunga vārdā, Ozianna augstībā!” Brīnišķīga un nepieciešama lūgšana, kas uzliek arī pienākumu.

« Tuvojas pasaules gals | Kas ir Advents? »

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

2 atsauces par “Ko nozīmē Ozianna?”

  1. Cody:


    Draudzē esam sākuši lietot jauno LELB dziesmu grāmatu. Ir mainījusies arī Dievkalpojumu kārtība, ar domu, lai tā būtu vienota visām LELB draudzēm. Ozianna vietā tagad dziedam Ozanna ar citu tekstu un citu melodiju. Ne vecajā, ne jaunajā Bībeles tulkojumā tādu vārdu Ozanna neatrodu. Vienīgi krievu valodā Осанна. Vai kāds var izskaidrot tādu neskaidrību?

  2. Roberto:


    Cody, esmu šī vārda lietošanu dzirdējis jau krietni pasen – harizmatu slavēsanas dziesmās.

    Iespējams gramatas veidotāji ņēmuši par pamatu latīņu vārdu OsannaLasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.