352. Kādā nolūkā mēs baudām Svēto Vakarēdienu?Tu redzi arhīvu par pasaulīgs cilvēks

Kas ir dievbijīgs vīrs?

“Ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums.” [2.Kor.5:17]

Kas ir dievbijīgs vīrs?

Lasīt tālāk »Kas ir svētā Gara zīmogs?

“Viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un, Viņam ticēdami, esat saņēmuši Svētā Gara zīmogu pēc apsolījuma.” [Ef.1:13]

Kas ir svētā Gara zīmogs?

Lasīt tālāk »