55. Kā mums jāmīl savs tuvākais?


Lūgsim par kristīgām ģimenēm!

“Jo tāda ir Dieva griba – lai jūsu dzīve būtu svēta. Atturieties no netiklības! Ziniet, ka ikvienam jāglabā sava miesa svētumā un godā, bet ne kaislē un kārībā, kā to dara pagāni, kas nepazīst Dievu.” [1.Tes.4:3-5]

Lūgsim par kristīgām ģimenēm!


Kristīgā laulība jau kopš draudzes pirmsākumiem ir bijusi viens no tās galvenajiem pīlāriem. Kur vīrs uz sieva dzīvo ticībā Jēzum, kopā lūdz Dievu un māca to arī saviem bērniem, tur mājo Dieva Gars. Dieva acīs šāds nams ir dārgs un vērtīgs.

Visas kristīgās aktivitātes un pasākumi nekad nebūs tik nozīmīgi Dieva valstības celšanai kā kristīgs nams un ticīga ģimene.

Tādēļ velns dara visu iespējamo, lai kristīgas ģimenes izpostītu. Šajā ziņā mēs redzam vissmagākos tumsas kunga uzbrukumus.

Velns grib panākt, lai cilvēki – tai skaitā kristīgi jaunieši – iedomātos, ka likumīga laulība ir tikai un vienīgi formas pēc, tādēļ nav jāuztver nopietni, ja divi cilvēki ir pieķērušies viens otram, vai tiešām tiem jādodas pie mācītāja vai miertiesneša, lai varētu dzīvot kopā? Vai tiešām tas ir tik svarīgi?

Atbildi uz šo jautājumu var atrast tikko lasītajos Bībeles vārdos. Ikvienam jāglabā sava miesa (sava sieva, savs vīrs) svētumā un godā. Tavs mīļotais draugs vēl nav tavs vīrs! Tava mīļotā draudzene vēl nav tava sieva!

Visas citas kopdzīves formas Bībele sauc par netiklību. Dieva vārds skaidri apliecina, ka Tas Kungs nedos mūžīgo dzīvību tiem, kas dzīvo netiklībā [1.Kor.6:9].

Lūgsim par kristīgām ģimenēm! Lūgsim par jauniem un arī vecākiem cilvēkiem, lai viņi ieraudzītu savu dzīvi Dieva vārda gaismā. Mums apkārt ir tik daudz vilinošu un pazudinošu maldu, tik daudz aplamu mācību un kārdinājumu.

Neļaujiet sevi pievilt! Kungs, svētī visus kristiešus, kas neseko pasaules priekšzīmei, bet seko Tavai gribai!

Dievs labprāt un bagātīgi svētī visus, kas ticībā un paļāvībā paklausa Viņa vārdam.

Bet kā klāsies tiem, kas apzināti pagriež Dievam muguru?

Lūgsim par savu zemi un tautu, lai mums nekad netrūktu kristīgas ģimenes svētības!

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.