309. Kas dod kristībai glābjošu spēku?Tu redzi arhīvu par laulības baznīcā

Lūgsim par kristīgām ģimenēm!

“Jo tāda ir Dieva griba – lai jūsu dzīve būtu svēta. Atturieties no netiklības! Ziniet, ka ikvienam jāglabā sava miesa svētumā un godā, bet ne kaislē un kārībā, kā to dara pagāni, kas nepazīst Dievu.” [1.Tes.4:3-5]

Lūgsim par kristīgām ģimenēm!

Lasīt tālāk »Laulāšanās katoļu baznīcā zaudē popularitāti

Izanalizējot pēdējo divdesmit gadu statistikas datus secināts, ka laulāšanās katoļu baznīcā vairs nav tik populāras kā iepriekš.

laulāšanās katoļu baznīcā zaudē popularitāti

Lasīt tālāk »


Pārbaudījums pirms kāzām

Svētā Augustīna draudzes priesteris – tēvs Frenks vada pirmslaulību nodarbības jaunajiem pāriem. To ietvaros garīdznieks arī vēlās aci pret aci tikties ar līgavaini un šo to pārrunāt.

Lasīt tālāk »


Laulības baznīcā vai dzimtsarakstu nodaļā?

Vispirms jāsaka, ka vārdu salikums “kristīga laulība” nav īpaši izdevies. Kāds varētu pat padomāt, ka ir iespējama arī nekristīga laulība. Tas ir līdzīgi kā ar partijām. Ir muļķīgi kādu partiju saukt par kristīgu, jo būt kristietim nozīmē saņemt grēku piedošanu Kristus vārdā, un tā grēku piedošana ir baznīcas lieta. Neviena partija nedarbojas baznīcā, (tās tur ir stipri nevēlamas) bet gan valstī. Valsts, lai gan tā arī ir Dieva iestādījums, valda nevis ar Evaņģēliju, bet ar bauslības likumu.

Laulības baznīcā vai dzimtsarakstu nodaļā

Lasīt tālāk »


Anglikāņu baznīca iesaka lētas kāzas

Anglikāņu baznīca Lielbritānijā iesaka jauniem pāriem rīkot lētas kāzas, laulību ceremonijai izmantojot lietotas drēbes un kāzu mielastu rīkojot kā groziņvakaru.

Lasīt tālāk »