204. Ko Bībele māca par Jēzus sēšanos pie Tēva labās rokas?


Mūsdienās daudzi sludinātāji uzvedas kā farizeji

Farizeji bija radījuši paši savus reliģiskos likumus. Šos savus likumus viņi sludināja ļaudīm, uzdodami tos par Dieva pestījošo mācību. Jēzus apsūdzēja farizejus, ka viņi cilvēku izgudrotus likumus uzdod par Dieva mācību (Mt.15:9).

Mūsdienās daudzi sludinātāji uzvedas kā farizeji


Bieži vien arī radio un televīzijas sludinātāji vai pat kristīgo draudžu mācītāji Evaņģēlija vietā māca pašizgudrotus likumus. Šie cilvēku ieviestie likumi domāti tam, lai tos pildot ikviens pats varētu kļūt nevainojams Dieva priekšā. To sludinātāji māca, ka Dievs no mums gaida pareizu dzīves veidu, piemēram, atturēšanos no smēķēšanas un alkohola.

Protams, pārmērīga alkohola lietošana ir grēks, tāpat arī smēķēšana, jo tas grauj jūsu miesas veselību, bet kristiešu miesa ir Svētā Gara mājoklis (1.Kor.6:19). Tomēr šo likumu pildīšana jūsu nepadara taisnu Dieva priekšā. Dievs mūs atzīst par taisniem vienīgi Dieva dāvātajā ticībā uz Jēzu, kā tas skaidrots Fil.3:8–9.

Mūsdienās daudzi sludinātāji Dieva Bauslības un Evaņģēlija vēsti (ar ko Dievs mūs sit un dziedina – Hoz.6:1, un sludina atgriešanos un grēku piedošanu – Lk.24:47) sajauc tā, ka pāri paliek tikai Bauslība, kas cilvēkus dzen izmisumā viņu grēku dēļ. Šādi sludinātāji paši grēko ar to, ka nemāca pareizi Dieva patiesības vārdu (2.Tim.2:15).

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.