15. Par ko Dievs runā pirmajā plāksnē?


Ko nozīmē piedalīties Svētajā Vakarēdienā?

Kungs Jēzus Kristus iedibināja Svēto Vakarēdienu tā paša iemesla dēj, kā svēto Kristību un grēku atlaišanu.

Ko nozīmē piedalīties Svētajā Vakarēdienā?

Tie ir “žēlastības līdzekļi”, instrumenti, kas domāti, lai mēs varētu saņemt Dieva žēlastību, kura var mums tikt dota Jēzus Kristus dēļ, kurš cieta un mira par pasaules grēkiem. Tomēr starp Svēto Vakarēdienu un Kristību pastāv zināmas atšķirības.

Kristība ir sakraments, caur kuru var ieiet Dieva valstībā, turpretī ar Svēto Vakarēdienu kristieši var tikt spēcināti un atjaunoti, lai kā Dieva bērni dzīvotu šajā valstībā. Tie kļūst pārliecināti un tic, ka ir saņēmuši žēlastību un grēku piedošanu.

“Tādēļ tā patiesi tiek saukta par dvēseļu barību, kas balsta un stiprina jauno cilvēku. Lai gan pirms tam Kristībā esam no jauna piedzimuši, cilvēkā tomēr paliek vecā, grēcīgā miesas un asins daba, un ir tik daudz traucējumu un velna kārdinājumu, ka mēs bieži nogurstam, topam vāji un dažkārt arī klūpam. Tādēļ ikdienas dvēseles uzturēšanai un gara barībai ir dots, ka ticība pati sevi var atjaunot un stiprināt, lai tādā cīniņā tā neaizietu bojā, bet kļūtu arvien stiprāka un stiprāka.

Tad nu tieši tam tiek dots šis stiprinājums, un, ja sirds jūt, ka tajā apslēptais kļūst par smagu, tā šeit var gūt jaunu spēku un atspirdzinājumu.”

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.