299. Ko nozīmē kristība Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā?


Baznīcas pretenzijas pret priekšniecībām

Baznīcai ir aicinājums visu pasauli aicināt būt zem Jēzus Kristus valdības. Tā priekšniecībai apliecina kopīgo Kungu.

Baznīcas pretenzijas pret priekšniecībām


Tā aicina priekšniekus uz ticību Jēzum Kristum viņu pašu svētīguma labad. Tā zina, ka paklausībā Jēzum Kristum patiesi tiks īstenots priekšniecības uzdevums. Tās mērķis nav, lai priekšniecība veidotu kristīgu politiku, kristīgus likumus u.t.t., bet, ka patiesā priekšniecība dzīvo atbilstoši tās īpašajam uzdevumam.

Baznīca priekšniecību vispirms ved pie tās pašizpratnes. Tā pēc vispārējā Kunga prāta uzrunā priekšniecību, paklausībā Jēzum Kristum sargāt sabiedrisko kristīīgo pasludinājumu no vardarbības un blasfēmijas, aicina sargāt baznīcas likumus no patvaļīga ietekmes.

Baznīca nekad nevar atteikties no šīm prasībām. Tai tās arī jāliek sadzirdēt sabiedrībā, ka priekšniecība pati izvirza prasības, lai atzītu baznīcu. Ja priekšniecība nostājas pret baznīcu, runās vai arī faktiski, var nākt brīdis, kad baznīca neatsakās no savām prasībām, bet neizšķērdē arī savu vārdu.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.